08
JAN
2016

Orari i Provimeve Janar 2016- FSHH

BACHELOR DREJTESI
KODI LENDA SALLA PEDAGOGU DITA ORA
DRE 141 E DREJTE KUSHTETUESE 307 KLAJDI MONE 11.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 131 E DREJTE CIVILE 304 JONADA ZYBERAJ 13.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 127 HISTORI SHTETI 304 JONIDA MEHMETAJ 12.01.2016 14:00 ~ 16:00
CSH 131 TEKNOLOGJI INFORMACIONI 304 Fioralba Sota 15.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 245 E DREJTE ADMINISTRATIVE 311 ERJOLA HOXHA 14.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 212 E DREJTE PENALE  2 311 LORENC DANAJ 12.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 212 E DREJTE PENALE 2 304 ERVIN BACAJ 11.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 241 E DREJTE PUNE 307 VALBONA ALIKAJ 15.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 375 TE DREJTAT E NJERIUT 308 Erjon Hitaj 19.01.2016 16:00 ~ 18:00
DRE 385 E DREJTE NDER. PUBLIKE 308 ERVIS MOCKA 11.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 335 KRIMINALISTIKE 308 Ilirjan Mandro 14.01.2016 14:00 ~ 16:00
DRE 151 E Drejtë Publike B 307 Klajdi Mone 11.01.2016   16:00-18:00
DRE 151 E Drejtë Publike B 307 Loreta Alushi 12.01.2016   16:00-18:00
DRE 111 E Drejtë Romake B 307 Arjana Llanaj 15.01.2016   16:00- 18:00
DRE 121 Historia e Institucioneve B 305 Aulona Haxhiraj 12.01.2016   16:00- 18:00
DRE 121 Historia e Institucioneve B 305 Ervis Mocka 11.01.2016   16:00- 18:00
ENGH/ITA/FRE 131 Gjuhë e Huaj B 307 D. Klosi 14.01.2016  16:00- 18:00
DRE 211 E Drejtë Penale 1 B 304 Aleks Prifti 11.01.2016  16:00-18:00
DRE 211 E Drejtë Penale 1 B 304 Ervin Bacaj 12.01.2016   16:00- 18:00
DRE 221 E Drejtë Familjare B 305 Jonada Zyberaj 13.01.2016 16:00- 18:00
DRE 231 E Drejtë Civile II B 305 Jonada Zyberaj 19.01.2016   16:00-18:00
DRE 255 E Drejtë Tregëtare B 305 Ulvin Veizaj 15.01.2016  16:00-18:00
DRE 255 E Drejtë Tregëtare B 304 Besjana Muka 15.01.2016  16:00- 18:00
DRE 311 Procedurë  Penale B 308 Lorenc Danaj 12.01.2016   16:00- 18:00
DRE 321 Procedurë Civile B 305 Erjola Hoxha 14.01.2016    16:00-18:00
DRE 376 E Drejtë e BE B 308 Sokol Bana 15.01.2016  16:00- 18:00
 DRE 345 E Dr. Financiare B 311  Ina Petraj 15.01.2016  16:00-18:00
DRE 329 E Dr. Publike e krahasuar B 311 Oljana Hoxha 11.01.2016  16:00-18:00
DRE 262 Filozofi e se drejtes B 311 Migena Shehu 18.01.2016 16:00-18:00
DRE 242 E drejte e sigurimeve shoqerore B 311 Ulvin Veizaj 15.01.2016 14:00 ~ 16:00
PART TIME DREJTESI
KODI LENDA SALLA PEDAGOGU DITA ORA
DRE 141 E DREJTE KUSHTETUESE B 307 ARJANA LLANO 09.01.2016 10:00-11:30
DRE 131 E DREJTE CIVILE (I) B 304 JONADA ZYBERAJ 24.01.2016 11:30-13:00
DRE 127 HISTORI SHTETI B 304 JONIDA MEHMETAJ 10.01.2016 13:00-14:30
CSH 131 TEKNOLOGJI INFORMACIONI B 304 BESNIK MEHMETAJ 10.01.2016 14:30-16:00
DRE 245 E DREJTE ADMINISTRATIVE B311 ERIOLA HOXHA 16.01.2016 10:00-11:30
DRE 212 E DREJTE PENALE (II) B311 ERVIN BACAJ 16.01.2016 11:30-13:00
DRE 151 E Drejtë Publike (II) B 307 KLAJDI MONE 17.01.2016 13:00-14:30
DRE 111 E Drejtë Romake (II) B 307 VALBONA ALIKO 23.01.2016 14:30-16:00
DRE 121 Historia e Institucioneve B 307 AULONA HAXHIRAJ 17.01.2016 10:00-11:30
ENGH 131 Gjuhë e Huaj B 307 LAVDOSH MALAJ 16.01.2016 11:30-13:00
DRE 211 E Drejtë Penale 1 B 305 ALEKS PRIFTI 23.01.2016 13:00-14:30
DRE 221 E Drejtë Familjare (I) B 305 staf 23.01.2016 14:30-16:00
DRE 231 E Drejtë Civile II  (I) B 305 JONADA ZYBERAJ 16.01.2016 10:00-11:30
DRE 255 E Drejtë Tregëtare (I) B 307 BESJANA MUKA 09.01.2016 11:30-13:00
DRE 376 E Drejte e BE B 307 Sokol Bana 17.01.2016 10:00-11:30
DRE 329 E Drejte publike e krahasuar B 307 Oljana Hoxha 16.01.2016 11:30-13:00
DRE 385 E Drejte nderkombetare publike B 307 Ervis Mocka 17.01.2016 11:30-13:00
ENGH 132 Gjuhë e Huaj B 307 LAVDOSH MALAJ 16.01.2016 08:00-09:30
Master Shkencor Drejtesi
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 510 E Dr. Materiale e B.E. 11.01.2016 16:00-17:00 B 307 Sokol BANA
DRE 511 E Dr. Nd. Publike 14.01.2016 16:00-17:00 B 307 E.Hitaj
DRE 512 Gjeopolitike 15.01.2016 16:00-17:00 B 307
DRE 513 E Dr. Kusht. e Krahasuar 12.01.2016 16:00-17:00 B 307 Klajdi MONE
DRE 517 Ligji Nd. Penal 12.01.2016 17:00-18:00 B 311 Lorenc DANAJ
DRE 521 Gjykime Nderkombetare 19.01.2016 17:00-18:00 B 311 Suela Jahaj
DRE 522 Diplomaci 19.01.2016 17:00-18:00 B 304 E.Hitaj
DRE 523 Menaxhim Krizash 18.01.2016 17:00-18:00 B 311 Jonida Mehmetaj
DRE 520 E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE 14.01.2016 17:00-18:00 B 307 SOKOL BANA
DRE 516 NORMAT NDERKOMBETARE NE FUSHEN EKONOMIKE 13.01.2016 17:00-18:00 B 307 INA PETRAJ
DRE 515 MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR 19.01.2016 16:00-17:00 B 307 ERJON HITAJ
DRE 514 E DREJTA NDERKOMBETARE HUMANITARE 11.01.2016 17:00-18:00 B 307 ERVIS MOCKA
MASTER PROFESIONAL  SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 401 E Dr. Kushtetuese e krahasuar 11.01.2016 16:00-17:00 B 305 Loreta TOZAJ
DRE 402 Inst. dhe E Drejta Evropiane 14.01.2016 16:00-17:00 B 305 Ervis MOÇKA
DRE 403 E drejte administrative e avancuar 18.01.2016 16:00-17:00 B 305 Erjola HOXHA
DRE 412 E Drejte Mjedisi 12.01.2016 16:00-17:00 B 305 Aulona HAXHIRAJ
DRE 406 Gjykimet Administrative 15.01.2016 17:00-18:00 B 304 Ina PETRAJ
DRE 407 Shteti se drejtes 19.01.2016 17:00-18:00 B 304 Jonida Mehmetaj
DRE 410 Legjislacion mbi pasurite .. 20.01.2016 17:00-18:00 B 304 Loreta TOZAJ
Dre 411 Politikat Publike Dhe Qeverisje Lokale 13.01.2016 16:00-17:00 B 304 Sokol Bana
Dre 405 Sistemet E Medha Juridike Bashkekohore 18.01.2016 16:00-17:00 B 304 Ervin Bacaj
Dre 404 E Drejta Financiare 15.01.2016 16:00-17:00 B 304 Ina Petraj
Dre 409 E Drejte Tregtare 11.01.2016 16:00-17:00 B 304 Besjana Muka
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 430 E drejte penale e krahasuar 11.01.2016 16:00-17:00 B 308 ervin bacaj
DRE 431 Politikat Penale 12.01.2016 16:00-17:00 B 305 Besjana Muka
DRE 442 Metodat kriminalistike e hetimit te veprave penale 18.01.2016 16:00-17:00 B 308 Prof.Dr. Ilirjan Mandro
DRE 439 Legjislacion Penale per mbrojtjen e te miturve 14.01.2016 16:00-17:00 B 308 Sokol Ngresi
DRE 433 e drejte penale e avancuar 15.01.2016 17:00-20:00 B 305 aleks prifti
DRE 434 e drejte penale e avancuar 19.01.2016 17:00-20:00 B 307 Besjana Muka
DRE 435 e drejte proceduriale e avancuar 20.01.2016 17:00-20:00 B 307 Dr. Lorenc Danaj
DRE 448 politikat e uropiane te sigurise 13.01.2016 17:00-20:00 B 308 ervis mocka/sokol bana
GJUHA ANGLEZE
Kodi Lenda Data Ora Pedagogu Salla
ALB 148 Gjuhe Shqipe 21.01..2016 09:00-11:00 Nexhip Merkuri B 409
ENG 144 Gjuhe Angleze e Avancuar 1 11.01..2016 09:00-11:00 B.Toska B 409
ENG 170 Arti i te shkruari per gjuhen angleze 13.01.2016 09:00-11:00 A.Hima B 409
ITA 131  Gjuhe Italiane 1 16.01..2016 09:00-11:00 E.Mustafaraj B 409
ENG 151 Gramatike e Gjuhes Angleze 14.01.2016 09:00-11:00 Z.Alimemaj B 409
ENG 193 Fonologji e Gjuhes Angleze 15.01.2016 09:00-11:00 Anila Hima B 409
ITA 132 Gjuhe Italiane 2 16.01.2016 11:00-13:00 B.Isufi B 103
CS 100 Njohuri kompjuterike 20.01.2016 11:00-13:00 B.Mehmetaj B 409
ENG 255 Hyrje ne gjuhesi per gjuhen angleze 12.01.2016 09:00-11:00 Dorjana Klosi B 409
ENG 245 Gjuhe Angleze e Avancuar 2 11.01..2016 09:00-11:00 V.Hajrulla, Z.Alimemaj B 412
ENG 280 Hyrje ne Teorine e Letersise per gjuhen angleze 18.01.2016 09:00-11:00 Armela Panajoti B 409
ENG 264 Stilistike per gjuhen angleze 14.01.2016 11:00-13:00 Silvana Kalemi B 409
ENG 260 Kulture anglofone 15.01.2016 11:00-13:00 Marsela Harizaj B 409
ENG 282 Letersi Angleze 19.01.2016 09:00-11:00 Armela Panajoti B 409
ENG 241 Semantike e gjuhes angleze 11.01.2016 11:00-13:00 Silvana Kalemi B 409
  ENG 265  Histori e Gjuhes Angleze 13.01..2016 11:00-13:00 Lavdosh Malaj B 409
ENG 346 Gjuhe Angleze e Avancuar 3 11.01.2016 09:00-11:00 Ilda Kanani, A.Malaj B 412
ENG 381 Letersi Amerikane 13.01..2016 9.30-11:00 Kozeta Hyso B 412
ITA 344 Gjuhe italiane e avancuar 1 16.01..2016 09:00-11:00 Bukuroshe Isufi B 412
  ENG 358 Sociolinguistike per gjuhen angleze 15.01.2016 08:00-10:00 Anila Hima B 412
ENG 356 Gjuhesi e Pergjitheshme per gjuhen angleze 19.01.2016 11:00-13:00 Bledar Toska B 412
ENG 376 Teknika te perkthimit per gjuhen angleze 12.01.2016 11:00-13:00 Ilda Kanani B 412
ENG 341 Metodat e mesimdhenies ne gjuhen angleze 13.01.2016 11:00-13:00 Marsela Harizaj B 412
ENG 389 Projekti Final
GJUHA ITALIANE
ITA 144 Gjuhe Italiane e Avancuar 1 11.01.2016 09:00-11:00 Elona Naqo B 101
ITA 170 Arti i te shkruarit per gjuhen italiane 12.01.2016 09:00-11:00 Bukuroshe Isufi B 101
FRE 131  Gjuhe Frenge 1 14.01.2016 09:00-11:00 Adriana Gjika B 101
ITA 151 Gramatike e Gjuhes Italiane 15.01.2016 09:00-11:00 Entela Mustafaraj B 101
ITA 193 Fonologji e Gjuhes Italiane 16.01.2016 09:00-11:00 Meri Gjoleka B 101
FRE 132 Gjuhe Frenge  2 14.01.2016 11:00-13:00 Vladimir Xhelili B 103
ITA 255 Hyrje ne gjuhesi (per gjuhen italiane) 14.01..2016 09:00-11:00 Eglantina Gerveni B 101
ITA 245 Gjuhe Italiane e Avancuar 2 11.01.2016 09:00-11:00 Angela B 103
ITA 280 Hyrje ne Teorine e Letersise (per gjuhen italiane) 18.01.2016 09:00-11:00 Frosina Londo B 103
ITA 264 Stilistike (per gjuhen italiane) 11.01.2016 11:00-13:00 Genci Zaka B 101
ITA 260 Kulture dhe qyteterim italian 14.01.2016 11:00-13:00 Angela B 101
ITA 282 Letersi Italiane 12.01.2016 11:00-13:00 Bukuroshe Isufi B 101
ITA 241 Semantike e gjuhes italiane 15.01.2016 11:00-13:00 Entela Mustafaraj B 101
     ITA 265  Histori e Italise 16.01.2016 11:00-13:00 Angela B 101
ITA 346 Gjuhe Italiane e Avancuar 3 11.01.2016 09:00-11:00 Meri Gjoleka B 412
ITA 358 Sociolinguistike (per gjuhen italiane) 18.01.2016 11:00-13:00 Frosina Londo B 101
FRE 344 Gjuhe ringe e avancuar 1 14.01.2016 11:00-13:00 Vladimir Xhelili B 103
ITA 342 Studime te Komunikimit 15.01.2016 11:00-13:00 B 103
ITA 356 Gjuhesi e Pergjitheshme (per gjuhen italiane) 13.01.2016 11:00-13:00 Meri Gjoleka B 103
ITA 376 Teknika te perkthimit per gjuhen italiane 18.01.2016 11:00-13:00 Genci Zaka B 412
ITA 341 Metodat e mesimdhenies ne gjuhen italiane 11.01.2016 11:00-13:00 Eliona Naqo B 412
ITA 389 Projekti Final
 MASTER PROFESIONAL,GJUHA ITALIANE
Kodi Lenda Data Ora Pedagogu Salla
ITA 441 Bazat kulturore te Edukimit (per gjuhen italiane) 12.01..2016 13:00-15:00 E.Mustafaraj B 407
ITA 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit (per gjuhen italiane) 11.01..2016 13:00-15:00 G.Zaka B 407
PSI 450 Bazat Psikologjike te Edukimit 14.01..2016 13:00-15:00 A.Gjipali B 407
ITA 454 Kulture dhe qyteterim italian 15.01..2016 13:00-15:00 Angela B 407
FRE 431 Gjuhe dhe gramtike Frenge 1 16.09.2015 9:00-11:00 A.Gjika B 407
ITA 470 Kerkim ne Edukim (per italishten) 13.01.2016 13:00-15:00 F.Londo B 407
FRE 432 Gjuhe dhe gramatike Frenge 2 18.01..2016 13:00-15:00 V.Xhelili B 407
 ITA 450 Psikolinguistike per gjuhen italiane 19.01..2016 13:00-15:00 M.Gjoleka B 407
CSE 446 Komunikim dhe teknologji e informacionit ne Edukim 20.01..2016 13:00-15:00 Eva Cipi B 407
FRE 454 Kulture Frenge 18.01..2016 15:00-17:00 A.Gjika B 407
FRE 455 Didaktike e Gjuhes Frenge 18.01.2016 15:00-17:00 A.Gjika B 407
ITA 455 Didaktike e Gjuhes Italiane 13.01.2016 15:00-17:00 E.Naqo B 407
MASTER PROFESIONAL,GJUHE ANGLEZE
Kodi Lënda Data Ora Pedagogu Salla
ENG 441 Bazat kulturore te Edukimit (per gjuhen angleze) 12.01.2016 13:00-15:00 B.Toska B 408
ENG 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit (per gjuhen angleze) 11.01..2016 13:00-15:00 L.Malaj B 408
PSI 450 Bazat Psikologjike te Edukimit 14.01..2016 13:00-15:00 A.Gjipali B 407
ENG 454 Kulture  dhe qyteterim i vendeve anglofone 16.01..2016 13:00-15:00 M.Harizaj B 408
ITA 431 Gjuhe dhe gramatike Italiane 1 15.01.2016 13:00-15:00 M.Gjoleka B 408
ENG 470 Kerkim ne Edukim (per anglishten) 19.01.2016 13:00-15:00 A.Panajoti B 408
ITA 432 Gjuhe dhe grametike Italiane 2 18.01.2016 13:00-15:00 E. Gerveni B 408
 ENG 450  Psikolinguistike 13.01..2016 13:00-15:00 A.Malaj B 408
CSE 446 Komunikim dhe teknologji e informacionit ne Edukim 20.01..2016 13:00-15:00 Eva Cipi B 408
ITAE 454 Kulture Italiane 16.01.2016 11:00-13:00 Meri Gjoleka B 408
ITAE 455 Didaktike e Gjuhes Italiane (per anglishten) 13.01..2016 15:00-17:00 E.Naqo B 408
ENG 455 Didaktike e Gjuhes Angleze 11.01.2016 13:00-15:00 V.Hajrulla B 408
ENG 499 Teza e Diplomes
BACHELOR I GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË
KODI KURSI PEDAGOG DT. ORA KLASA
ALB 131 FONETIKE E DREJTSHKRIM I SHQIPES ARTAN XHAFERAJ 01/11/15 14.00 -15. 30 B 404
ALB 134 LETERSI SHQIPE I BARDHOSH GAÇE 01/11/15 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB 150 HYRJE NE GJUHESI NEXHIP MËRKURI 01/12/15 14.00 -15. 30 B 404
ALB 155 HYRJE NE SHKENCEN PER LETERSINE ERMIR XHINDI 01/12/15 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB 163 LETERSI BOTERORE I ROLAND ZISI 13/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB 165 LEKSIKOLOGJI E SEMANTIKE E SHQIPES VILMA BELLO 13/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ENGH 131 GJUHE E HUAJ I LEDINA MERKAJ 14/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 404
ENGH 132 GJUHE E HUAJ II VENERANDA HAJRULLAHU 14/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ALB 230 STILISTIKE E PRAGMATIKE GLADIOLA ELEZI 15/01/2015 13. 30 – 15. 00 B 404
ALB 225 SOCIOLINGUISTIKE MIGENA BALLA 15/01/2015 12.00 – 13. 30 B 404
ALB 355 TEORI E LETERSISSE ERMIR XHINDI 16/01/2015 10. 00 – 11.30 B 404
ALB 357 KRIT. LET. E HIST. E LETERSISE  SHQIPE EDLIRA ÇERKEZI 16/01/2015 08. 00 – 09.30 B 401
ALB 320 ESTETIKE ALTA HALUCI 16/01/2015 08. 00– 09.30 B 404
CSH 130 TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT BESNIK MEHMETI 16/01/2015 11.30- 13.00 B 404
ALB 235 LETERSI SHQIPE II ETJONA HOXHA 18/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ALB 251 DIALEKTOLOGJI E SHQIPES MIGENA BALLA 18/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB  264 LETERSI BOTERORE II MARIGLENA MEMINAJ 19/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ALB 267 MORFOLOGJI E SHQIPES GLADIOLA ELEZI 19/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB 268 SINTAKSE E SHQIPES VILMA BELLO 20/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ALB 281 FOKLOR SHQIPTAR BARDHOSH GAÇE 20/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 404
ALB 304 KERKIM AKADEMIK ALTA HALUCI 21/01/2015 15.30 -17. 00 B 404
ALB 311 HYRJE NE HISTORINE E GJUHES ARTAN XHAFERAJ 14/01/2015 12.00 -13. 30 B 404
ALB 336 LETERSI SHQIPE III ETJONA HOXHA 22/01/2015 14.00 -15. 30 B 404
ALB 365 LETERSI BOTERORE III MARIGLENA MEMINAJ 22/01/2015 15.30 – 17. 00 B 404
 (MASTER I SHKENCAVE NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË)
KODI KURSI PEDAGOG DT. ORA KLASA
ALB 500 KULTURE E GJUHES VILMA BELLO 01/11/15 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 501 METODIKE E MESIMDHENIES SE GJUHES MIGENA BALLA 01/12/15 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 502 METODIKE E MESIMDHNIES SE LETERSISE ERMIR XHINDI 13/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 505 ANTROPOLOGJI E KULTURES BARDHOSH GAÇE 14/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 504 ANALIZE E TEKSTIT GLADIOLA ELEZI 15/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 503 INTERPRETIM ITEKSTEVE LETRARE ERMIR XHINDI 16/01/2015 10.00 – 11.30 B 401
ALB 513 FILOLOGJI E ZBATUAR NE EDUKIM EDLIRA CERKEZI 16/01/2015 08.30. – 10.00 B 401
ALB 508 GJUHESI INFORMATIKE EVIS HUDHERA 16/01/2015 11. 30 – 13. 00 B 401
ALB 506 LETERSI E KRAHASUAR ROLAND ZISI 18/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 507 GJUHESI E PERGJITHSHME NEXHIP MËRKURI 19/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 509 PRAKTIKE MESIMORE VILMA BELLO/LEKA SKENDAJ 19/01/2015 15. 30 – 17. 00 B 401
ALB 512 KURS MONOGRAFIK MIGENA BALLA 20/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 514 PSIKOLOGJI E EDUKIMIT ARANIT GJIPALI 21/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 515 ZHVILLIMI I KURRIKULES DHE VLERESIMI LEKA SKENDAJ 22/01/2015 14. 00 – 15. 30 B 401
ALB 516 METODOLOGJI E MESIMDHENIES PETRIT TARAJ 22/01/2015 15. 30 – 17.00 B 301
BACHELOR EDUKIM
KODI LENDA  ORA  / SALLA PEDAGOGU Provimi DATE
HUM   131 Hyrje ne psikologji  14-16 B 104 L.Hajnaj A.Gjipali 11.01.2016
ALB 147 Gjuha shqipe 1  14-16 B104 M.Balla   L.Skendaj 12.01.2016
MAT 134 Matematike  14-16 B104  L.Gjika .A.Gjipali 13 01.2016
EDU 155 Letersi per femije   14-16 B 108 R.Alimerko .I.Lamaj 14 01.2016
EDU 135 Edukim artistic  14-16 B 308 Drini Shehu A.Zhapa 15. 01.2016
PS 111 Hyrje ne pedagogjine e specializuar  14-16 B110 A.Zhapa .G.Lepuri 18. 01.2016
HUM 141 Filozofi  14-16 B308 E. Avdulaj. E.Daliaj 11. 01.2016
GEO170 Gjeografi fizike e pergjithshme 14-16 B311 F. Shkurti E.Laci 12.01.2016
ARK 160 Arkeologji e pergjithshme   14-16 B308 A.Trushaj E.Sina 13. 01.2016
HIS 180 Lindja dhe Greqia antike  14-16 B311 E.Sina O.Caci 14. 01.2016
HIS 181 Roma e vjeter 14-16 B311  E.Sina .E.Rexhaj 15. 01.2016
EDU 225 Pedagogji  14-16 B108 P.Taraj  .A.Gjipali 18.01.2016
EDU 230 Psikologji zhvillimi   14-16 B108 E.Dervishaliaj. E.Avdulaj 19. 01.2016
EDU 253 Didaktika e Matematikes  14-16 B108 A.Gjipali .I.Lamaj 20. 01.2016
EDU 257 Didaktika e Gjuhes Shqipe  14-16 B108 R. Alimerko I.Alimerko 21.01.2016
HUM 250 Histori kombetare dhe didaktike  14-16 B101 O.Caci E.Rexha 11. 01.2016
PS 219 Zhvillimi I komunikimit. Crregullimet e Gjuhes 14-16 B105 G.Lepuri. E.Daliaj 12. 01.2016
HIS 221 Histori e popullit Shqiptar(antikitet-mesjete)  14-16 B311 E.Rexha . E.Sina 13. 01.2016
HIS 240 Histori e mesjetes boterore  14-16 B105 E.Rexha. E.Sina 14.01.2016
GEO 232 Gjeografi fizike e kontinenteve  14-16 B 101 E.Laci .F.Shkurti 15.01.2016.
HIS 230 Etnologji  14-16 B104 E. Billa .E.Rexha 18.01.2016
EDU 337 Psikologji grupi   14-16 B 111 G. Lepuri .A.Zhapa 19. 01.2016
EDU 325 Sociologji 14-16 B105 E.Avdulaj . E.Dervishaliaj. 20. 01.2016
EDU 349 Pedagogji familjare 14-16 B105 I.Lamaj A.Gjipali 13. 01.2016
EDU 334 Komunikimi  14-16 B110 I.Alimerko.L.Hajnaj 14. 01.2016
EDU 320 Gjeografi dhe didaktike   11-14 B 109 F.Shkurti .E.Laci 15. 01.2016.
EDU 331(z) Mendim kritik  14-16 B105 I.Lamaj A.Gjipali 18. 01.2016
EDU 333(z) Psikologji komunikimi 13-15 B111 G.Lepuri.L.Hajnaj 19. 01.2016
PS 322 Neuroriedukimi  … 14-16 B402 G.Lepuri A.Zhapa 20. 01.2016
PS 335 Polihandikapi.Autizmi. 14-16 B 402 A.Zhapa .G.Lepuri 12. 01.2016
KIM 311 Njohuri ne kimi 14-16 B 105 P. Kotori .M.Muco 13. 01.2016
PS 118 Tipet e handikapit  14-16 B104 A.Zhapa. R.Alimerko 14. 01.2016
EDU 150 Edukate qytetare   14-16 B104 O.Caci .E.Billa 15. 01.2016
ENG 131h Gjuhe e huaj 14-16 B109 L.Malaj.A.Hima 18. 01.2016
ENG 131h Gjuhe e huaj 14-16 B109 L. Merkaj.L.Malaj 19. 01.2016
ALB149 GJuhe shqipe 2   14-16 B109 L.Skendaj M.Balla 20. 01.2016
PS115 Handikapi mendor   13-15 B110 E.Avdulaj.E.Daliaj 11. 01.2016
PS 116 Probleme te shikimit 13-15 B110 G. Lepuri A.Zhapa 12. 01.2016
GEO 150 Gjeologji 14-16 B308 E.Laci. F.Shkurti 13. 01.2016
Geo 151 Gjeomorfologjia 14-16 B308 F.Shkurti.E.Laci 18. 01.2016
Ark156 Kultura ilire e Bronx hek.  14-16 B308 A.Trushaj E.Sina 19. 01.2016
Ark 157 Kultura qytetare ilire   14-16 B308  E.Rexha. E.Sina 20. 01.2016
Edu 233 Psikologji edukimi 13-15 B108 A.Gjipali I.Lamaj 21. 01.2016
Edu 240 Edukim muzikor 13-15 B402 Qani.Balla 12. 01.2016
Edu 265(z) Psikologji sociale 13-15 B105 Ilva Lamaj A.Gjipali 13. 01.2016
Edu235(z) Psikologji loje   14-16 B109 I.Lamaj. G.Lepuri 14. 01.2016
Edu 231 Metodologji e mesim. 14-16 B108 P.Taraj.A.Gjipali 15. 01.2016
Edu 260 Kerkim shkencor 14-16 B103 E.Avdulaj.G.Lepuri 18.01.2016
PS 223 Analiza e nevojave 14-16 B110 A.Zhapa. G.Lepuri 19. 01.2016
Ps 226 Probleme te degjimit.Sh.  14-16 B110 A.Zhapa.G.Lepuri 20. 01.2016
His 222 Histori e re e shqiperise   14-16 B111 E.Rexha E.Billa 21. 01.2016
His 245 Histori e ballkanit 14-16 B110 O .Caci E.Billa 13.01.2016
Geo 222 Gjeografi fizike e shqip 14-16 B112 F.shkurti  E.Laci 14.01.2016
Geo 223 Gjeografi ekonomike 13-15 B308 F.shkurti .E.Laci 15. 01.2016
Geo 217 Gjeografi e popullsise 13-15 B308 E.Laci F.Shkurti 18. 01.2016
Edu 335 Higjiene 14-16 C411 O.Saliaj H.Kicaj 13.01.2016
BIO 341 Biologji 14-16 C411 D.Kasemi.H.Kicaj 20. 01.2016
FIZ 311 Njohuri fizike 14-16 B 402 A.Dena A.Gjipali 14. 01.2016
BIO 340 Anatomi dhe higjiene  14-16 C 411 D.Kasemi H.Kicaj 15.01.2016
HIS 368 Histori moderne 13-15 B 110 E.Billa. E.Sina 18.01.2016
GEO 325 Njohuri per gjeogr turist. 13-15 B108 F.Shkurti.e.Laci 19.01.2016
GEO326 Gjeografi mjedisi 14-16 B104 E.Laci. F.Shkurti 20.01.2016
HIS 360 Histori e kohes se re 13-15 B 111 O. caci .E.Rexha 21.01.2016
HIS 364 Histori e civilizimit teAzise 13-15 B 111 E. Rexhaj. O.Caci 12.01.2016
GEO 355 Gjeografi eko pol e shtet 13.30-15 B 109 E.Laci .E.Sina 13.01.2016
HIS350 Hist e marrdh nderkomb 14-16 B 110 E. Billa .E.Sina 15.01.2016
MASTER EDUKIM
KODI EMERTIMI Provimi  DATE/ORE/SALLE PEDAGOGU
PS 410 Crregullimet e sjelljes 13.01.2016   .B 110.       16-18 E.Dervishaliaj E.Avdulaj
PS 420 Aftesia e kufizuar fizike 14.01.2016.   B110         16-18 A.      Zhapa. G.Lepuri
PS 430 Aftesia e kufizuar shqisore 12.01.2016.   B110         16-18 G.Lepuri. E.Daliaj
EDU 470 Metodat kerkimore ne shkencat e edukimit 12.01.2016.  B109        16-18 E.Dervishaliaj TH.Karaj
PS 510 Edukimi I hershem 13.01.2016.   B109        16-18 A.Zhapa G.Lepuri
HUM 410 Komunikimi ne klase 14.01.2016    B308        16-18 L.Hajnaj.I.Alimerko
HUM 520 Sociologji edukimi 15.01.2016    B108        16-18 E.Avdulaj.E.Daliaj
EDU 440 Bazat pedagogjike te edukimit 19.01.2016    B308        16-18 P.Taraj. A.Gjipali
EDU 430 Bazat psikologjike te edukimit 20.01.2016    B308        16-18 A.Gjipali.L.Hajnaj
Hum 460 Bazat kulturore te edukimit 21.01.2016    B108         16-18 O.Caci .E.Rexhaj
PS 530 Integrimi I personave me AK 22.01.2016     B104        16-18 A.Zhapa. E.Avdulaj
BIO 510 Mesimdhenia ne shkencat e natyres 15.01.2016     B109        16-18 H.Kicaj
ENG 550 Gjuhe  Anglaze 13.01.2016     B110        16-18 L .Malaj
EDU440 Edukimi  te drejtave njeriut 14.01.2016.   B 404  . 16-18 B.Xhelaj
EDU 470  Kerkim shkencor 16.01.2016. B308       16-18  A.Gjipali
 STAT550 Statistike 16.01.2016 . B308      16-18 F.Mema A.Gjipali
                    ALB501 ALB 501 Mesimdhenia e gjuhes dhe letersise/ 15.01.2016 . B 308      16-18 R.Alimerko/G.Elezi
EDU425 EDU425 Mesimdhenia e his. –  gjeog. 15.01.2016    B110      16-18 F.Shkurti/E.Rexhaj
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore .13.01.2016.   B109        16-18 E.Avdulaj. A.Zhapa
PS 520 PS 520 Formimi i te rriturve 19.01.2016   B 108        16-18 A.Zhapa.A.Tamo