08
JAN
2016

DATAT E PROVIMEVE JANAR 2016 (FSHT)

Nr. Kodi Lënda Data Ora Salla Pedagogu
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
1 BIO 160 Botanike e Pergjithshme 11.01.2016 10:00-11:00 C102 Oresta Saliaj
2 BIO 161 Zoologji Invertebrore 13.01.2016 10:00-11:00 C101/C102/C105 Denada Kasemi
3 BIO 163 Biologji Qelizore 15.01.2016 12:00-13:00 C105 Blerta Laze
4 BIO 232 Biokimi 15.01.2016 10:00-11:00 C102/C105 Hajdar Kicaj
5 BIO 241 Anatomi e Njeriut 13.01.2016 10:00-11:00 C101/C102/C105 Denada Kasemi
6 BIO 260 Sistematika e Bimeve 20.01.2016 10:00-11:00 C404 Ina Nasto
7 BIO 261 Zoologji Vertebrore 18.01.2016 10:00-11:00 C102 Hajdar Kicaj
8 BIO 262 Histologji 22.01.2016 12:00-13:00 C105 Blerta Laze
9 BIO 264 Mikrobiologji 22.01.2016 13:00-14:00 C401 Blerta Laze
10 BIO 271 Fitogjeografi 20.01.2016 11:00-12:00 C404 Ina Nasto
11 BIO 365 Fiziologji Shtazore 11.01.2016 12:00-13:00 C411 Arta Lugaj
12 BIO 367 Bioteknologji 11.01.2016 12:00-13:00 C411 Arta Lugaj
13 BIO 312 Gjenetike 15.01.2016 13:00-14:00 C401 Blerta Laze
14 BIO 375 Anatomi e Krahasuar 19.01.2016 10:00-11:00 C411 Ina Nasto
15 BIO 361 Bazat e Ekologjise 11.01.2016 09:00-10:00 C404 Hajdar Kicaj
16 BIO 378 Etologji 11.01.2016 08:00-09:00 C404 Hajdar Kicaj
17 BIO 370 Hidrobiologji 16.01.2016 10:00-11:00 C411 Sajmir Beqiraj
18 BIO 364 Fiziologji Bimore 18.01.2016 08:00-09:00 C411 Oresta Saliaj
 Master Profesional, Mesuesi AM ne Biologji me profil minor ne Kimi
19 EDUT 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit 19.01.2016 11:00-12:00 B111 Petrit Tare
20 PSIT 450 Bazat Psikologjike te Edukimit 14.01.2016 14:00-15:00 B111 Erjona Dervishaliaj
21 BIO 465 Njohuri Mjedisi 11.01.2016 09:00-10:00 C404 Hajdar Kicaj
22 BIO 482 Evolucioni i Botes se gjalle 22.01.2016 12:00-13:00 C105 Blerta Laze
23 BIO 470 Kerkimi shkencor 11.01.2016 12:00-13:00 C411 Arta Lugaj
24 BIO 490 Praktike mesimore 11.01.2016 12:00-13:00 C411 Arta Lugaj
25 CS 420 Komunikim dhe teknologji informacioni 22.01.2016 13:00-14:00 C 302 Eva Cipi
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
1 CST 130 TIK 18.01.2016 12:00-13:00 C 105 Anila Ismailaj
2 CS 131 Hyrje ne programim 13.01.2016 15:00-16:00 C101,C102 Dezdemona Gjylapi, Eljona Proko
3 CS 160 Sisteme Elektronike ne rrjetat logjike 20.01.2016 12:00-13:00 C 102 Eva Cipi
4 CS 231 Programim ne C++ 11.01.2016 10:00-11:00 C 302 Eljona Proko
5 CS 232 Programim ne Java 13.01.2016 10:00-11:00 C 302 Eljona Proko
6 CS 234 Programim ne Java dhe Nderfaqa Perdoruesit 13.01.2016 10:00-11:00 C 302 Eljona Proko
7 CS 240 Strukture te dhenash dhe Algoritmike 19.01.2016 10:00-11:00 C 402 Dorina Mino
8 CS 246 Telekomunikacion 14.01.2016 13:00-14:00 C 106 Fjoralba Sota, Alma Bregaj
9 CS 247 Hyrje ne rrjetat kompjuterike 14.01.2016 13:00-14:00 C 106 Alma Bregaj, Fjoralba Sota
10 CS 250 Sisteme Operative 21.01.2016 10:00-11:00 C 402 Dorina Mino
11 CS 251 Programim WEB 12.01.2016 11:00-12:00 C 302 Alma Bregaj
12 CS 261 Projektim dhe analize algoritmash 18.01.2016 13:00-14:00 C 306 Roneda Mucaj
13 CS 302 Kriptografi 13.01.2016 13:00-14:00 C 402 Besnik Memetaj
14 CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive 11.01.2016 13:00-14:00 C 402 Besnik Memetaj
15 CS 335 Projektimi I Nderfaqeve ne VB.net 18.01.2016 12:00-13:00 C 302 Alma Bregaj
16 CS 337 Projektimi i Software-ve 21.01.2016 14:00-15:00 C 302 Besnik Memetaj
17 CS 344 Sistemet te Menaxhimit Te Informacionit 20.01.2016 11:00-12:00 C 402 Dorina Mino
18 CS 345 Baza te Dhenash 13.01.2016 09:00-10:00 C 402 Alketa Hyso
19 CS 346 Administrimi i sistemeve kompjuterike 15.01.2016 12:00-13:00 C 302 Besnik Memetaj
20 CS 348 Arkitekture Kompjuteri 22.01.2016 14:00 -15:00 C 302 Fjoralba Sota
21 CS 349 Kompilatoret 22.01.2016 15:00-16:00 C 302 Fjoralba Sota
22 CS 351 Aplikacione Web 18.01.2016 12:00-13:00 C 302 Alma Bregaj
23 CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 20.01.2016 13:00-14:00 C 306 Roneda Mucaj
24 CS 378 Inxhinieri Software-i 21.01.2016 14:00-15:00 C 302 Besnik Memetaj
MASTER PROFESIONAL DHE SHKENCOR
25 EDUT 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit 19.01.2016 11:00-12:00 B111 Petrit Taraj
26 CN 408 Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 11.01.2016 09:00-10:00 C 302 Dezdemona Gjylapi
27 CN 470 Inteligjenca Artificiale 13.01.2016 12:00-13:00 C 302 Alketa Hyso
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE-BACHELOR
1 DET 132 Historia e Artit Detar 18.01.2016 14:00-15:00 C 204 Suard Alizoti
2 DET 213 Lundrim Bregdetar 13.01.2016 11:00-12:00 C 204 Agron Dukaj
3 DET 211 Standartet e Sigurise Detare 19.01.2016 12:00-13:00 C 204 Ermal Xhelilaj
4 DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi 12.01.2016 12:00-13:00 C 204 Suard Alizoti
5 DET 215 Bazat e Njohjes se Anijes 19.01.2016 11:00-12:00 C 205 Gjergji Toska
6 DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 21.01.2016 11:00-12:00 C 205 Shkelqim Sinanaj
7 DET 312 Astronomia Detare 20.01.2016 11:00-12:00 C 205 Gjergji Toska
8 DET 314 Radiokomunikim Detar 13.01.2016 12:00-13:00 C 205 Suard Alizoti
9 DET 311 Nvigacion Elektronik 12.01.2016 12:00-13:00 C 205 Agron Dukaj
10 DET 121 Hartografi Lundrimore 14.01.2016 12:00-13:00 C 205 Agron Dukaj
11 DET 221 Drejtim Anije 14.01.2016 11:00-12:00 C 204 Gjergji Toska
12 DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije 20.01.2016 10:00-11:00 C 204 Suard Alizoti
13 DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale 18.01.2016 11:00-12:00 C 204 Gjergji Toska
14 NAV 223 Teori Anije 18.01.2016 09:00-10:00 C 202 Blenard Xhaferaj
15 DET 321 Menaxhim Anije 21.01.2016 10:00-11:00 C 205 Agron Dukaj
16 DET 322 E drejta Detare 14.01.2016 12:00-13:00 C 204 Ermal Xhelilaj
19 BIO 320 3/2 Ihtiologji 16.01.2016 10:00-11:00 C411 Sajmir Beqiraj
31 BIO 210 Biologji Detare 16.01.2016 10:00-11:00 C411 Sajmir Beqiraj
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE-MP NE STUDIME TE AVANCUARA DETARE
1 DET 410 Siguria e Integruar Detare 18.01.2016 17:00-18:00 C 204 Ermal Xhelilaj
2 DET 420 Sistemet Inxhinierike dhe Aplikime Software ne Anije 14.01.2016 16:00-17:00 C 203 Kristofor Lapa
3 DET 430 Ekonomi e Transportit Detar 19.01.2016 18:30-19:30 C 203 Pranvera Resulaj
4 DET 440 Operacione dhe Menaxhim Portual 20.01.2016 15:00-16:00 C 204 Shkelqim Sinanaj
5 DET 450 Administrimi i Ndotjeve Detare 21.01.2016 16:00-17:00 C 204 Shkelqim Sinanaj
6 DET 460 Politika dhe Administrata Detare 13.01.2016 17:00-18:00 C 204 Ermal Xhelilaj
7 DET 480 Rregullat Tregtare te Transportit Detar 12.01.2016 15:00-16:00 C 204 Agron Dukaj
8 DET 490 Praktike Profesionale 14.01.2016 15:00-16:30 C 205 Erald Aliko
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE ELEKTRIKE
1 EE 230 Elektroteknike 1 12.01.2016 11:00-12:00 C 301 Alketa Hasanaj
2 EE 232 Elektroteknike 2 22.01.2016 12:00-13:00 C 101 Alketa Hasanaj
3 EE 246 Bazat e kontrollit te sistemeve 12.01.2016 11:00-12:00 C 404 Eduart Serdari
4 EE 248 Bazat e Automatikes 1 13.01.2016 12:00-13:00 C 301 Eduart Serdari
5 EE 348 Bazat e Automatikes 2 14.01.2016 11:00-12:00 C 404 Eduart Serdari
6 EGR 120 Grafike Inxhinierike 18.01.2016 12:00-13:00 C 402 Oriana Halla
7 EGR 241 Bazat e Elektroteknikes 15.01.2016 09:00-10:00 C 303 Alketa Hasanaj
8 EGR 240 Elektronika Analoge 15.01.2016 08:00-09:00 C 203 Staff EE
9 EE 231 Elektronike Industriale 11.01.2016 08:00-09:00 C 303 Alketa Hasanaj
10 EE 240 Sisteme dhe Sinjale 14.01.2016 12:00-13:00 C 301 Miranda Halili
11 EE 346 Administrimi I Sistemeve Elektrike dhe Sigurie 19.01.2016 11:00-12:00 C 404 Eduart Serdari
13 EGR 220 Vizatim Teknik 20.01.2016 10:00-11:00 C 301 Oriana Halla
14 EE 361 Makina elektrike 18.01.2016 10:00-11:00 C 303 Miranda Halili
15 EE 337 Matje Elektrike 11.01.2016 13:00-14:00 C 301 Anila Ismailaj
16 EE 350 Automatet Logjik te Programueshem 13.01.2016 10:00-11:00 C 202 Anila Ismailaj
17 EE 345 Teknologjia e Materialeve Elektrike 21.01.2016 11:00-12:00 C 303 Anila Ismailaj
18 EE 375 Mekatronike 13.01.2016 10:00-11:00 C 202 Anila Ismailaj
19 EE 370 Teknika e Sigurimit 20.01.2016 11:00-12:00 C 303 Miranda Halili
DEPARTAMENTI I FIZIKES – BACHELOR
1 FIZ 161 Fizike 12.01.2016 14:00-15:00 C 101 Astrit Denaj
2 FIZ 151 Fizike 1 22.01.2016 14:00-15:00 C 101,C102,C105,C106 Valbona Tahiri
3 FIZ 152 Fizike 2 16.01.2016 09:00-10:00 C 101,C102,C105,C106 Emilia Caci
4 FIZ 261 Mekanike Klasike 13.01.2016 10:00-11:00 C 403 Astrit Denaj, Emilia Caci
5 FIZ 311 Njohuri ne Fizike 18.01.2016 10:00-11:00 C 405 Astrit Denaj
6 FIZ 281 Elektromagnetizem 19.01.2016 11:00-12:00 C 305 Bilal Shkurtaj
7 FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte 13.01.2016 13:30-14:30 C 403 Veledin Cako
8 FIZ 370 Fizike Moderne 1 12.01.2016 15:00-16:00 C 306 Valbona Tahiri
9 FIZ 231 Optika 22.01.2016 10:00-11:00 C 407 Valbona Tahiri
DEPARTAMENTI I FIZIKES-MP NE MESUESI PER CIKLIN E LARTE TE ARSIMIT BAZE NE LENDET MATEMATIKE-FIZIKE
1 CN 408 Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 11.01.2016 09:00-10:00 C 302 Dezdemona Gjylapi
2 EDUT 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit 19.01.2016 11:00-12:00 B 111 Petrit Taraj
3 PSIT 450 Bazat Psikologjike te Edukimit 14.01.2016 14:00-15:00 B 111 Erjona Dervishaliaj
4 MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes 18.01.2016 15:00-16:00 C 303 Arben Baushi
DEPARTAMENTI I KIMISE
1 KIM 143 Kimi e pergjithshme 14.01.2016 14:00-15:00 C 101,C 102, C 106 Flora Qarri/Petrit Kotorri
2 KIM 255 Kimi organike 22.01.2016 14:00-15:00 C 411 Sonila Kane
3 KIM 248 Kimi Analitike 15.01.2016 12:00-13:00 C 304 Flora Qarri
4 KIM 249 Kimi Analitike 2 22.01.2016 12:00-13:00 C 304 Flora Qarri
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES – BACHELOR
1 MAT 154 Kalkulus 1 15.01.2016 14:00-15:00 C 101,C102,C105,C106 Staff MAT
2 MAT 155 Kalkulus II 23.01.2016 09:00-10:00 C 101,C102,C105,C106 Staff MAT
3 MAT 170 Gjeometri 11.01.2016 13:00-14:00 C 203 Orgest Zaka
4 MAT 175 Algjeber lineare 19.01.2016 14:00-15:00 C 101, C 102 Anila Duka, Orgest Zaka
5 MAT 226 Probabilitet dhe statistike 21.01.2016 14:00-15:00 C 101, C 102 Ermal Feleqi
6 MAT 250 Analize reale 1 12.01.2016 12:00-13:00 C 404 Ermal Feleqi
7 MAT 251 Analize Reale II 20.01.2016 15:00-16:00 C 404 Rozana Liko
8 MAT 254 Kalkulus 3 19.01.2016 14:00-15:00 C 407 Arben Baushi
9 MAT 263 Matematike Diskrete 15.01.2016 10:00-11:00 C 404 Orgeta Gjermeni
11 MAT 290 Topologji 21.01.2016 12:00-13:00 C 106 Arben Baushi
12 MAT 330 Analize Komplekse 13.01.2016 15:00-16:00 C 100 Anila Duka
14 MAT 370 Algjeber abstrakte 2 11.01.2016 10:00-11:00 C 203 Orgest Zaka
15 MAT 371 Algjeber Abstrakte IV 13.01.2016 10:00-11:00 C 203 Orgest Zaka
16 MAT 375 Ekuacione diferenciale 2 13.01.2016 14:00-15:00 C 202 Artion Kashuri
17 MAT 387 Hyrje ne teorine e numrave 20.01.2016 14:00-15:00 C 407 Arben Baushi
18 MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 22.01.2016 13:00-14:00 C 202 Artion Kashuri
19 MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 18.01.2016 15:00-16:00 C 301 Ndricim Sadikaj
20 MAT 361 Analize Numerike 15.01.2016 08:00-09:00 C 301 Artion Kashuri
21 MTH 221 Matematike Financiare 21.01.2016 13:00-14:00 C 404 Rozana Liko
22 STAT 263 Statistike e Aplikuar 13.01.2016 14:00-15:00 C 404 Miftar Ramosaco
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES – MASTER
1 MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes 19.01.2016 15:00-16:00 C 303 Arben Baushi
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE MEKANIKE DHE NAVALE
1 MEK 208 Vizatim Inxhinierik 14.01.2016 13:00-14:00 C 203 Mira Shehu, Harrilla Rexho
2 MEK 261 Mekanika e Materialeve 19.01.2016 13:00-14:00 C 203 Mira Shehu, Harrilla Rexho
3 MEK 222 Mekanike Inxhinierike 15.01.2016 10:00-11:00 C 101 Luljeta Gusha, Harrilla Rexho
4 NAV 320 Konstruksione Navale 1 19.01.2016 12:00-13:00 C 202 Luljeta Gusha
5 MEK 372 Teknologjia e Materialeve 19.01.2016 12:00-13:00 C 202 Luljeta Gusha
6 MEK 231 Mekanike Fluide 18.01.2016 13:00-14:00 C 404 Kristofor Lapa, Miranda Vidhaj
7 NAV 210 Hidrostatika e Anijes 20.01.2016 14:00-15:00 C 404 Kristofor Lapa, Miranda Vidhaj
8 MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike 22.01.2016 09:00-10:00 C 404 Pellumb Cacaj
9 MEK 251 Termodinamika e Aplikuar 19.01.2016 15:00-16:00 C 203 Pellumb Cacaj
10 MEK 356 Motorat me djegie te brendeshme 19.01.2016 14:00-15:00 C 203 Pellumb Cacaj
11 MEK 382 Projektimi Sistemeve fluidike dhe termike 22.01.2016 08:00-09:00 C 404 Pellumb Cacaj
12 MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli 14.01.2016 14:00-15:00 C 202 Djana Ilia
13 MEK 386 Projektimi Sist. Mekanike 21.01.2016 14:00-15:00 C 202 Djana Ilia
14 MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinieri 21.01.2016 15:00-16:00 C 202 Djana Ilia
15 NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije 14.01.2016 14:00-15:00 C 202 Djana Ilia
16 NAV 330 Sistemet Energjitike Detare 19.01.2016 10:00-11:00 C 404 Harrilla Rexho
17 NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes 13.01.2016 11:00-12:00 C 203 Harrilla Rexho
18 NAV 340 Hidrodinamika e Anijes 20.01.2016 09:00-10:00 C 202 Blenard Xhaferaj
19 NAV 370 Projektim Anije 20.01.2016 10:00-11:00 C 202 Blenard Xhaferaj
20 NAV 223 Teori Anije 18.01.2016 09:00-10:00 C 202 Blenard Xhaferaj
21 ECN 281 Bazat ne Ekonomiks 15.01.2016 10:00-11:00 C 105 Florian Miti
LENDE NDERFAKULTETORE
1 ENGT 131 Anglisht 1 15.01.2016 15:00-16:00 C 101, C102, C 105 Evis Celo
2 ENGT 132 Anglisht 2 15.01.2016 16:00-17:00 C 101, C102, C 105 Evis Celo
3 ITAT 131 Italisht 1 15.01.2016 15:00-16:00 C 105 Bukuroshe Isufaj