07
JAN
2016

ORARI I RIPROVIMEVE TË FSHP – JANAR 2016

PROGRAMET BACHELOR

Data Ora Kodi Lënda Pedagogu Salla
11-01-2016 8.00-9.00 INF 110 Terminologji mjekësore G.Sinanaj B 206
9.00-10.00 INF 276 Dermatologji G.Sinanaj B 206
10.00-11.00 INF 272 Okulistikë D.Selfo B 206
10.00-11.00 INF 210 Pediatri A.Saliaj B 204
10.00-11.00 INF 360 Pediatri-mami A.Saliaj B 204
15.00-16.00 INF 160 Principet bazë të infermierisë E.Kiçaj B 205
12-01-2016 14.00-15.00 INF 220 Sëmundje e brendshme I F.Alushi B 204
15.00-16.00 INF 150 Fiziologji M.Zahaj B 205
16.00-17.00 INF 230 Farmakologji M.Zahaj B 205
13-01-2016 8.00-9.00 INF 250 Sëmundje infektive E.Ruçi B 206
9.00-10.00 INF 280 Kujdesi për nënën&fëmijën R.Çerçizaj B 206
9.00-10.00 INF 360 Kujdesi për nënën&fëmijën R.Çerçizaj B 206
10.00-11.00 INF 350 Sëmundje e brendshme II F.Alushi B 204
10.00-11.00 INF 310 Infermieri në Shëndetin Mendor S.Nikaj B 206
11.00-12.00 BIO 102 Bazat e biologjisë D.Kasëmi C 101
15.00-16.00 INF 140 Histologji dhe mikrobiologji E.Peto B 205
14-01-2016 14.00-15.00 INF 290 Zhvillimi intrauterin D.Çuberi B 204
15.00-16.00 INF 131 Anatomi humane I A.Nikaj B 204
16.00-17.00 CSI 130 Teknologji informacioni R.Muçaj B 204
15-01-2016 8.00-9.00 INF 260 Shëndet publik F.Kamberi B 206
8.00-9.00 INF 180 Shëndet publik-mami F.Kamberi B 206
9.00-10.00 INF 274 Fizioterapi B.Subashi B 206
10.00-11.00 INF 275 Traumatologji R.Luçi B 206
10.00-11.00 HUM 255 Seksualitet human S.Durmishi B 204
10.00-11.00 INF 270 Gjinekologji S.Durmishi B 204
11.00-12.00 BIO 222 Biokimi H.Kiçaj C 102
14.00-15.00 INF 170 Zhvillimi pediatrik E.Alushi B 204
18-01-2016 8.00-9.00 INF 330 Infermieri speciale për adultin J.Xhindoli B 206
9.00-10.00 INF 241 Bazat e obstetrikës-mami R.Petani B 206
9.00-10.00 INF 240 Bazat e obstetrikës-infermier R.Petani B 206
10.00-11.00 INF 340 Urgjenca mjekësore R.Çerçizaj B 204
15.00-16.00 INF 130 Anatomi humane II A.Nikaj B 205
16.00-17.00 ENGI 131 Anglisht K. Hyso B 409
16.00-17.00 SPANGI 131 Spanjisht A. Çano B 408
22-01-2016 10.00-11.00 INF 273 Dietologjia Y.Stramarko B 204
10.00-11.00 INF 320 Bazat e kirurgjisë Y.Stramarko B  206
13.00-14.00 KIM 223 Kimi F.Qarri C 105
13.00-14.00 KIM 223 Kimi P.Kotorri C 106

PROGRAMET MASTER

Data Ora Kodi Lënda Pedagogu Salla
18-01-2016 10.00-11.00 INF 471 Pediatri e avancuar I A.Saliaj B 206
10.00-11.00 INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj B 206
10.00-11.00 INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj B 206
19-01-2016 11.00-12.00 INF 461 Kirurgji e avancuar I P.Mustaqe S 100
12.00-13.00 INF 461 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari S 100
13.00-14.00 INF 465 Kirurgji obstetrikale B.Mersinaj S 100
14.00-15.00 INF 455 Infeksione nozokomiale A. Nikaj B 205
14.00-15.00 INF 473 Infermieri pediatrike I R. Petani B 202
14.00-15.00 INF 474 Infermieri pediatrike II R. Petani B 202
20-01-2016 8.00-9.00 INF 475 Psikologji infantile L.Hajno B 206
9.00-10.00 INF 430 Farmakologji klinike M.Zahaj B 206
10.00-11.00 INF 453 Infermieri patologjike I S.Nikaj B 204
10.00-11.00 INF 454 Infermieri patologjike II S.Nikaj B 204
10.00-11.00 INF 463 Infermieri kirurgjikale I B.Subashi B 206
10.00-11.00 INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi B 206
21-01-2016 13.00-14.00 INF 443 Cilësia e shërbimit shëndetsor Y.Bilushi B 204
14.00-15.00 CSI 455 Sistemet e Informacionit në Shëndetësi E.Çipi C 302
22-01-2016 9.00-10.00 INF 451 Patologji e avancuar I F.Alushi B 206
9.00-10.00 INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi B 206
15.00-16.00 INF 441 Menaxhimi shëndetsor E.Mëhilli B 204
16.00-17.00 INF 410 E drejta në Infermieri A.Prifti B 204