28
NëN
2015

Provimi i Pjesshëm – Vjeshtë 2015

Kalendari i Provimit të parë të pjesshëm Vjeshtë 2015
Nr. Leksione Datat e Provimeve
Kodi Lenda Dita Ora Pedagogu Data Dita Ora Salla KOMISIONI
1 FIN 264 Kontabilitet Publik R,E 08.00-9.30 A. Kafia 12/10/15 E 08.00-09.30 A 202 A. Kafia; O. Muharremi
2 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 08.00-09:30 A.Cipi 12/10/15 E 08.00-09.30 A 403 A.Cipi, A.Hysi
3 MKT 335 Marketing Strategjik R,E 08.00-09:30 Xh. Agaraj 12/10/15 E 08.00-09.30 A 408 Xh.Agaraj
4 FIN 120 Financa 1 R,E 09.30-11.00 L.Cakerri 12/10/15 E 09.30-11.00 A 403/A 402 L.Cakerri; M. Petanaj
5 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 09:30-11:00 Z. Sinaj 12/10/15 E 09.30-11.00 A 207 Z. Sinaj
6 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R,E 09.30-11.00 E. Malaj 12/10/15 E 09.30-11.00 A 402, 401 E. Malaj
7 FIN 311 Kontabilitet Kosto R,E 09:30-11:00 A.Kafia 12/10/15 E 09:30-11:00 A 103 A.Kafia; F. Madani
8 MKT 110 Bazat e marketingut R,E 09:30-11:00 E.Bazini 12/10/15 E 09:30-11:00 A 301/A 407 E. Bazini
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00-12.30 V. Gjini 12/10/15 E 11.00-12.30 A 207/ A 206 V. Gjini; B. Dervishi;
10 FIN 120 Financa 1 R,E 11.00-12.30 F. Madani 12/10/15 E 11.00-12.30 A 407/ A  402 F.Madani; A. Kafia
11 FIN 120 Financa 1 R,E 11.00-12.30 L. Koprencka 12/10/15 R 11.00-12.30 A 403/ A 402 L. Koprencka; B. Sulejmani
12 BIZ 334 Manaxhimi i Cilesise R,E 11:00-12:30 F. Vela 12/10/15 E 11.00-12.30 A 404 F.Vela
13 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R,E 11.00-12.30 I. Pulaj 12/10/15 E 11.00-12.30 A 401, 402 I. Pulaj
14 ECN 372 Ekonomia Monetare R,E 11.00-12.30 E. Malaj 12/10/15 E 11.00-12.30 A 205, 202 E. Malaj
15 MKT 313 Marketingu i tregjeve te biznesit R,E 11:00-12:30 Xh.Agaraj 12/10/15 E 11:00-12:30 A 301 Xh. Agaraj
16 BIZ 230 Sjellje Organizative R,E 11:00-12:30 D. Feimi 12/10/15 E 11:00-12:30 A 204, A 206 D. Feimi, R.Hasanaj
17 BIZ332 Teknika te komunikimit dhe Etika ne Turizem R,E 12:30-14:00 D. Feimi 12/10/15 E 12:30-14:00 A 404 D. Feimi
18 BIZ 236 Marredheniet e Punes R,E 08.00-09.30 E. Pulaj 12/10/15 E 13.00-14.00 A 301 E. Pulaj
19 BIZ 335 Manaxhim strategjik R,E 09:30-11:00 E. Pulaj 12/10/15 E 14.00-15.30 A 301 E. Pulaj
20 BIZ 345 Zhvillimi i planit te biznesit H,M,P 09:00-10:00 I. Lipi 12/10/15 E 14.00-15.30 A 104 I. Lipi
21 BIZ 230 Sjellje Organizative R,E 09:30-11:00 F. Vela 12/10/15 E 14.00-15.30 A102/A103 F.Vela, Z.Sinaj
22 ECN 270 Makroekonomi R,E 09.30-11.00 R. Hoxhaj 12/10/15 E 14.00-15.30 A 205, 207 R. Hoxhaj
23 ECN 270 Makroekonomi R,E 08.00-09.30 M. Veliu 12/10/15 E 15.30-17.00 A 407, A 408 M. Veliu
24 FIN 340 Tregjet Financiare H,M,P 08.00-09.00 E. Pelari 12/11/15 P 08.00-09.30 A 403 E. Pelari; F.Madani
25 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 09.00-10.00 L. Alikaj 12/11/15 P 09.00-10.00 A 206, 205 L. Alikaj
26 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00-10.00 B. Dervishi 12/11/15 P 09.00-10.30 A 401 B. Dervishi; Y. Sokoli
27 TUR 354 Manaxhim Destinacionesh H,M,P 09:00-10:00 R. Brokaj 12/11/15 P 09:00-10:00 A 102 R. Brokaj
28 MKT 311 Sjellje konsumatore H,M,P 10.00-11.00 E. Pjero 12/11/15 P 10.00-11.00 A 406 E. Pjero
29 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 10.00-11:00 R.Hasanaj 12/11/15 P 10.00-11.00 A 402 R.Hasanaj
30 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 10.00-11.00 E. Aliaj 12/11/15 P 10.00-11.00 A 403, 401 E. Aliaj
31 ECN 376 Ekonomiksi i Sektorit Publik H,M,P 11.00-12.00 L. Alikaj 12/11/15 P 11.00-12.00 A 404, 402 L. Alikaj
32 FIN 340 Tregjet Financiare H,M,P 11.00-12.00 B. Sulejmani 12/11/15 P 11.00-12.30 A 206/ A 207 B. Sulejmani; E. Pelari
33 MKT333 Sjellja e Konsumatorit Turist H,M,P 11:00-12:00 E. Pjero 12/11/15 P 11:00-12:00 A 406 E. Pjero
34 FIN 226 Teknikat Bankare H,M,P 12.00-13.00 M. Haxhiu 12/11/15 P 12.00-13.30 A 403 M. Haxhiu; L. Koprencka
35 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi H,M,P 09.00-10.00 Y. Sokoli 12/11/15 P 12.30-14.30 A 403 Y. Sokoli; B. Sulejmani
36 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H,M,P 08.00-09:00 A.Hysi 12/11/15 P 14.00-15.00 A407/A408 A.Hysi,  Z.Sinaj
37 BIZ 333 Biznes Nderkombetare H,M 10:00-11:00 I. Lipi 12/11/15 P 14.00-15.00 A 404 I. Lipi
38 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R.E. 09.30-11.00 M. Veliu 12/11/15 P 15.30-17.00 A 407, A 408 M. Veliu
39 ECN 321 Politika të Zhvillimit Ekonomik R.E. 09.30 – 11.00 I. Pulaj 12/12/15 S 09.30 – 11.00 A 105, 104 I. Pulaj
40 FIN 220 Financa 2 R,E 12.30 -14.00 O. Muharremi 12/12/15 S 10.00 -12.00 A 206/A 301 O. Muharremi; M. Petanaj
41 ECN 370 Ekonometria H,M,P 10.00 – 11.00 F. Miti 12/12/15 S 11.00 – 12.30 A 407, 408 F. Miti
42 MKT 110 Bazat e marketigut H,M,P 08.00-09.00 A. Ramaj 14/12/2015 H 08:00-09:00 A 401 A. Ramaj
43 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 F. Zeneli 14/12/2015 H 09.00 – 10.00 A 407, 404 F. Zeneli
44 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 E. Pelari 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 403 E. Pelari; G. Dede
45 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 M. Petanaj 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 207/ A 205 M. Petanaj; L.Cakerri
46 FIN 120 Financa 1 H,M,P 09.00 -10.00 B. Sulejmani 14/12/2015 H 09.00 -10.30 A 402/ A 401 B. Sulejmani; Y. Sokoli
47 MKT 316 Shperndarje dhe drejtim i forces shitese H,M, 09:00-10:00 A.Ramaj 14/12/2015 H 09.00-10.00 A 406 A.Ramaj
48 BIZ 301 Komunikim ne boten e Biznesit H,M,P 09.00-10.00 A. Hysi 14/12/2015 H 09.00-10.00 A 204 A. Hysi
49 FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme H,M,P 10.00 -11.00 A.Kafia 14/12/2015 H 10.00 -11.30 A 204/ A 205 A.Kafia. F. Madani
50 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 10.00-11.00 B. Dervishi 14/12/2015 H 10.00-11.30 A 408 B. Dervishi; L. Koprencka
51 TUR 355 Organizim Udhetimesh Turistike H,M,P 10:00-11:00 R.Brokaj 14/12/2015 H 10:00-11:00 A 102 R.Brokaj
52 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 11.00 – 12.00 F. Miti 14/12/2015 H 11.00 – 12.00 A 407, 408 F. Miti
53 ECN 370 Ekonometria H.M.P. 08.00 – 09.00 F. Zeneli 14/12/2015 H 11.00 – 12.30 A 301, 105 F. Zeneli
54 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi H,M,P 11.00 -12.00 L. Cakerri 14/12/2015 H 11.00 -12.30 A 403/ A402 L.Cakerri; M. Petanaj
55 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 11.00 -12.00 M. Haxhiu 14/12/2015 H 11.00 -12.30 A 405/ A 407 M. Haxhiu; G. Dede
56 FIN 220 Financa 2 R,E 09.30 – 11.00 F. Madani 15/12/2015 R 09:30 -11:00 A 407 / A 402 F.Madani; A. Kafia
57 MKT 110 Bazat e marketigut R,E 09:30-11:00 Xh.Agaraj 15/12/2015 R 09:30-11:00 A 301/A 407 Xh.Agaraj
58 TUR 361 Ndermarrje turistike R,E 09:30-11:00 Sh. Sinanaj 15/12/2015 R 09:30-11:00 A 102 Sh. Sinanaj
59 FIN 314 Kontabilitet ndërkombëtar R,E 11.00 -12.30 G. Dede 15/12/2015 R 11.00 -12.30 A 201 G. Dede; O. Muharremi
60 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00 -12.30 O. Muharremi 15/12/2015 R 11.00 -13.00 A 206/ A 207 O. Muharremi; A. Kafia
61 TUR 364 Strategji Turizmi R,E 11:00-12:30 Sh. Sinanaj 15/12/2015 R 11:00-12:30 A 102 Sh. Sinanaj
62 TUR 221 Bazat e Turizmit H,M,P 12.00-13.00 F. Vela 15/12/2015 R 12.00-13.00 A 102 F. Vela
63 BIZ 331 Aftesi Manaxheriale/ R,E 14.00-15.00 A. Dumi 15/12/2015 R 14.00-15.00 A 103 A. Dumi
64 TUR 252 Ekonomi ambienti  dhe turizmi i qendrueshem R,E 14:00-15:30 Sh.Sinanaj 15/12/2015 R 14:00-15:30 A 102 Sh.Sinanaj
65 MKT 331 Strategji Marketing R,E 15:00-16:30 B.Beleraj 15/12/2015 R 15:00 – 16:30 A 104 B.Beleraj
66 FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme R,E 09.30 -11.00 L. Koprencka 15/12/2015 R 16.00 -17.30 A 403/ A 407 L. Koprencka; M. Haxhiu
67 ECN 270 Makroekonomi H.M.P. 09.00 – 10.00 K. Guga 16/12/2015 M 09.00 – 10.30 A 301, 203 K. Guga
68 FIN 220 Financa 2 H,M,P 10.00 -11.00 G. Dede 16/12/2015 M 10.00 -11.30 A 405/ A 407 G. Dede; E. Pelari
69 FIN 226 Teknikat Bankare H,M,P 10.00 -11.00 M. Petanaj 16/12/2015 M 10.00 -12.00  A 408/ A 407 M. Petanaj; L.Cakerri
70 ECN 271 Historia e Mendimit Ekonomik H.M.P. 11.00 – 12.00 E. Aliaj 16/12/2015 M 11.00 – 12.00 A 104, 105 E. Aliaj
71 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Anila Duka 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 407/A 408 Anila Duka
72 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Aranit Preni 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 206/ A 205 Aranit Preni
73 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 08.00 -09.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 207 / A 204 Leonard Bezati
74 MTE 220 Statistike R,E 08.00 -09.30 N.Sadikaj 17/11/2015 E 08:00 – 10:00 A 405 / A 404 N.Sadikaj
75 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 09.00 -10.00 Ermal Feqeli 17/11/2015 E 09:00 – 11:00 A 401 / A 402 Ermal Feqeli
76 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 11.00-12.00 Elda Lamce 17/11/2015 E 11:00 – 13:00 A 402 /A 403 Elda Lamce
77 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 11.00 -12.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 11:00- 13:00 A 408 / A 405 Leonard Bezati
78 MTE 220 Statistike R,E 12.30 -14.00 Ll.Sota 17/11/2015 E 12:30 – 14:30 A 407/A 406 Ll.Sota
79 MTE 150 Matematike e pergjithshme R,E 13.00 -14.00 Leonard Bezati 17/11/2015 E 13:00 – 15:00 A 403 / A 402 Leonard Bezati
80 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi R,E 15:30 – 17:00 E.Zanaj 17/11/2015 E 15:30 – 17:00 A 407/A 408 E.Zanaj
81 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi H,M,P 08.00 – 09.00 A.Bregaj 18/11/2015 P 08:00 – 09:30 A 403 / A 402 A.Bregaj
82 MTE 220 Statistike H,M,P 08.00-09.00 A.Peci 18/11/2015 P 08:00 – 10:00 A 205 / A 206 A.Peci
83 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht H,M,P 12:00-13:00 K.Hyso 18/11/2015 P 12:00 – 13:30 A 207 K.Hyso
84 ALB 380 Shkrim akademik HM 13.00 – 14.00 Edlira Cerkezi 18/11/2015 P 13:00 – 14:30 A 408 Edlira Cerkezi
85 MTE 220 Statistike H,M,P 13.00 -14.00 N.Sadikaj 18/11/2015 P 13:00 – 15:00 A 403 / A 402 N.Sadikaj
86 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht H,M,P 13:00-14:00 K.Hyso 18/11/2015 P 13:30 – 14:30 A 207 / A 204 K.Hyso
87 CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi H,M,P 14.00 -15.00 D.Mino 18/11/2015 P 14:00 – 15:00 A 102/ A 103 D.Mino
88 BIZ 300 Sistemet e informacionit ne ekonomi H,M,P 14:00 – 15:00 R Hasani 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 405 R Hasani
89 DRE 250 Legjislacion Biznesi H,M 14.00 -15.30 N.Hasani 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 204 N.Hasani
90 ALB 380 Shkrim akademik H,M 14.00 -15.00 Evis Hudhera 18/11/2015 P 14:00 – 15:30 A 407 Evis Hudhera
91 DRE 260 Legjislacion tregtar H,M,P 15.00-16.00 B.Halillaj 18/11/2015 P 15:00 – 16:30 A 204 B.Halillaj
92 ALB 380 Shkrim akademik H,M 15.00-16.00 Evis Hudhera 18/11/2015 P 15:00 – 16:30 A 408 Evis Hudhera
93 CSE 130 Teknologji inf. dhe komunikimi ne ekonomi H,M,P 15:30-17:00 E.Zanaj 18/11/2015 P 15:30 – 17:00 A 403 / A 402 E.Zanaj
94 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H,M,P 11.00 – 12.00 R. Hoxhaj 19/12/2015 S 09.00 – 10.30 A 207, 206 R. Hoxhaj
Zv.Dekan
Shkëlqim B. Sinanaj