27
NëN
2015

Provime të pjesshme-Vjeshtë 2015

KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE PROVIM I PARE I PJESSHEM, VJESHTE 2015
DITA Ora Salla DATA Ora Salla
DEPARTAMENTI SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi H, M, P 11:00-12:00 C100 27.11.2015 11:00-12:00 C100
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi R,E 08:00-09:30 C 101 26.11.2015 08:00-09:30 C101
CS 231 Programim ne C++ Eljona Proko R, E 09:30-11:00 C 100 24.11.2015 09:30-11:00 C 100
CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike Dorina Mino R, E 08:00-09:30 C 100 26.11.2015 08:00-09:00 C 100
CS 251 Programim Web Alma Bregaj H, M 09:00-10:00 C 100 25.11.2015 09:00-10:00 C100
CS 246 Telekomunikacion Fjoralba Sota R, E 10:00-11:00 C 306 24.11.2015 10:00-11:00 C 306
CS 345 Baza te Dhenash Alketa Hyso R, E 09:30-11:00 C 101 26.11.2015 09:30-11:00 C 101
CS 370 Hyrje ne Inteligjence Roneda Mucaj H, M, P 08:00-09:00 C 100 23.11.2015 08:00-09:00 C 100
CS 337 Projektimi i Softuereve Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 101 19.11.2015 15:00-16.00 C 101
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Besnik Memetaj H, M 14:00-15:00 C 106 25.11.2015 14:00-15.00 C 106
CS 378 Inxhinieria e Softuerit Besnik Memetaj R, E 15:30-17:00 C 402 19.11.2015 16:00-17.00 C 101
CS-E 131 Hyrje ne Programim Fjoralba Sota H,M,P 13:00-14:00 C 101 25.11.2015 13:00-14:00 C 101
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES
MAT 154 L1 B (3/2) Kalkulus 1 Arjola Sinani H,M,P 08:00-09:00 C 102 02.12.2015 08:00-09:00 C 102
MAT-E 154 L4 (3/2) Analize Matematike 1 Anila Duka R,E 14:00 – 15:30 C 100 02.12.2015 14:00 – 15:30 C 100
MAT 154 L3 (3:2) Kalkulus 1 Anila Duka H, M,P 15:00-16:00 C 100 02.12.2015 15:00-16:00 C 100
MAT 154 L1 (3:2) Kalkulus 1 Elda Lamce R,E 12:30-14:00 C 100 03.12.2015 12:30-14:00 C 100
MAT 154 L2 (3:2) Kalkulus 1 Morena Breshanaj R,E 12:30-14:00 C 101 03.12.2015 12:30-14:00 C 101
MAT 226 L 1 (3:2:1) Probabilitet dhe Statistike Miftar Ramosaco H, M, P 13:00:14:00 C102 04.12.2015 13:00:14:00 C102
MAT 175 L(3/2) Algjeber Lineare Artion Kashuri H,M,P 08:00-09:00 C 301 04.12.2015 08:00-09:00 C 301
MAT 170 L (3/2) Gjeometri Orgest Zaka H 09:00-10:00 C 203 23.11.2015 11:00-13:00 C 105
MAT 263 L 3:2 Matematike Diskrete Morena Breshanaj R,E 14:00- 15:30 C 404 26.11.2015 14:00-16:00 C 404
MAT 250 L 3:2 Analize Reale 1 Ermal Feleqi H,M,P 12:00-13:00 C 404 12.12.2015 10:00-12:00 C 101
MAT 254 L (2:2) Kalkulus 3 Arben Baushi R, E 12:00-13:00 C 106 03.12.2015 12:00-14:00 C 106
MAT 370 L 3:2 Algjeber Abstrakte 2 Orgest Zaka H,R,M 12:00 – 13:00 C 203 24.11.2015 08:00-10:00 C 306
MAT 375 L 3:2 Ekuacione Diferenciale 2 Artion Kashuri H, M, P 13:00-14:00 C 202 02.12.2015 13:00-15:00 C 202
MAT 387 L 2:1 Hyrje ne Teori Numrash Niko Kaso E 08:00-10:00 C 203 03.12.2015 08:00-10:00 C 203
MAT 340 L 2:1 Kombinatorike Orgest Zaka R,M 09:00-10:00 C 203 23.11.2015 09:00-11:00 C 203
MAT 390 L 3:2 Teori Kodesh Niko Kaso P 11:00-13:00 C 407 26.11.2015 12:00-14:00 C 306
MTH 322 Llogaritje dhe Simulime ne Finance Fjona Zeneli H,M 14:00-15:30 C 203 02.12.2015 14:00-16:00 C203
STAT 380 Aplikime te analizes se regresit Miftar Ramosaco M 11:00-12:00 C 407 02.12.2015 11:00-13:00 C 407
DEPARTAMENTI I FIZIKES
FIZ 161 L (3/2) Fizike Astrit Denaj R,E 08:00-09:30 C 102 26.11.2015 08:00-09:30 C 102
FIZ -E 151 (3:2) Fizike 1 Silvana Mico H,M,P 12:00-13:00 C 101 10.12.2015 15:30 – 17:00 C 100
FIZ 151 L3 (3:2) Fizike 1 Valbona Tahiri H, M,P 14:00-15:00 C 100 07.12.2015 14:00-15:00 C 100
FIZ 151 L1 (3:2) Fizike 1 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 26.11.2015 11:00-12:30 C 100
FIZ 151 L2 (3:2) Fizike 1 Veledin Cako H,M,P 12:00-13:00 C 100 07.12.2015 12:00-13:00 C 100
FIZ 326 (2/2/1) Fizike Mjeksore Emili Caci R,E 10:00-11:00 C403 03.12.2015 10:00-11:30 C403
FIZ 342 (3/2) Hyrje ne Fiziken Teorike Emili Caci H,M 09:00-10:30 C403 02.12.2015 10:00-11:30 C403
FIZ 370 (3/2) Fizika Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 12:00-13:30 C403 08.12.2015 12:00-13:30 C403
FIZ 324 (3/2) Fizike e Mjedisit Silvana Mico R,E 13:00-14:00 C403 10.12.2015 13:00-14:00 C403
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE ELEKTRIKE
EGR 220 L(2/1) Vizatim Teknik Oriana Halla H.M 09:00-10:00 C 301 02.12.2015 09:00-10:00 C 301
EE 248 L(3/1) Bazat e Automatikes I Eduart Serdari H,M 11:00-13:00 C 301 25.11.2015 11:00-13:00 C 301
EE 230 L(3/1/1) Elektroteknike 1 Alketa Hasani R,E 09:30 – 11:00 C 301 03.12.2015 09:30 – 11:00 C 301
EE 345 L 3:1 Teknologjia e materialeve elektrike Anila Ismailaj R,E 09:30-11:00 C106 26.11.2015 09:30-11:00 C106
EE 346 L 3:1 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria Eduart Serdari R,E 08:00-09:30 C106 24.11.2015 08:00-09:30 C106
EE 361 L 3:2:1 Makina elektrike Miranda Halili H,M,P 09:00-10:00 C102 02.12.2015 09:00-10:00 C102
EE 330 L 3:2:1 Shperndarja dhe Perdorimi i Inxhinierise Elektrike Miranda Halili H,M,P 12:00-13:00 C 106 04.12.2015 12:00-13:00 C 106
EGR 241 (3:2) Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 02.12.2015 12:00-13:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
EE 375 (3/1/1) L2 Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE
DET 132 L 2:2:1 Historia e Artit Detar Suard Alizoti H,M 13:00-14:00 C 204 25.11.2015 13:00-14:00 C 204
DET 213 L 3:2 Lundrim Bregdetar Agron Duka H,M 08:00-09:30 C 204 30.11.2015 08:00-09:30 C 204
DET 211 L 3:2 Standartet e Sigurise Detare Ermal Xhelilaj H,M 09:30-11:00 C 204 02.12.2015 09:30-11:00 C 204
DET 212 L 3:2 Meteorologji dhe Oqeanografi Suard Alizoti R,E 08:00-09:30 C 204 24.11.2015 08:00-09:30 C 204
DET 215 L 3:2 Bazat e Njohjes se Anijes Gjergji Toska R,E 09:30-11:00 C 204 26.11.2015 09:30-11:00 C 204
DET 313 L 3:2 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar Shkelqim Sinanaj H,M 08:00 – 09:30 C 205 02.12.2015 08:00 – 09:30 C 205
DET 312 3:2 Astronomia Detare Gjergji Toska H,M 09:30-11:00 C 205 25.11.2015 09:30-11:00 C 205
DET 314 3:2 Radiokomunikim Detar Suard Alizoti R,E 09:30-11:00 C 205 26.11.2015 09:30-11:00 C 205
DET 311 3:2 Navigacion Elektronik Agron Duka R,E 08:00-09:30 C 205 03.12.2015 08:00-09:30 C 205
DEPARTAMENTI I KIMISE
KIM 143 L3 3:2 Kimi e Pergjithshme Marinela Muco R, E 09:30-11:00 C 102 24.11.2015 09:30-11:00 C 101/102
KIM 360 Bazat e Teknologjise kimike Petrit Kotori H, M,P 11:00-12:00 C 103 11.12.2015 11:00-12:00 C 103
KIM 358 (3/1/2) Mekanizmat e Reaksioneve ne Kimine Organike Sonila Kane H,M 09:30 – 11:00 C 103 07.12.2015 09:30 – 11:00 C 103
KIM 379 3/1/2 Metodat Instrumentale te analizes Bilal Shkurtaj R, E 08:00 – 09:30 C 305 03.12.2015 08:00 – 09:30 C 305
KIM 255 Kimi Organike Sonila Kane R,E 09:30-11:00 C 105 10.12.2015 09:30-11:00 C 105
KIM-E 143 L2 (3/2) Kimi e Pergjithshme Petrit Kotori H,M,P 10:00 – 11:00 C 100 07.12.2015 10:00 – 11:00 C 100
KIM 143 L1 (3/2) Kimi e Pergjithshme Flora Qarri R,E 11:00-12:30 C 102 24.11.2015 11:00-12:30 C 102
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
BIO 163 (3/1/1) Biologji Qelizore Blerta Laze H,M,P 11:00-12:00 C 102 07.12.2015 11:00-12:00 C 102
BIO 241 (3/2) Anatomi e Njeriut Denada Kasemi H,M 09:30-11:00 C105 07.12.2015 09:30-11:00 C105
BIO 232 (3/2) Biokimi Arta Lugaj H,M,P 08:00-09:00 C 105 02.12.2015 08:00-09:00 C 105
BIO 262 (3/1/1) Histologji Blerta Laze R,E 11:00-12:30 C 105 03.12.2015 11:00-12:30 C 105
BIO 365 (3/1/1) Fiziologji Shtazore Arta Lugaj H,M 09:30-11:00 C 106 07.12.2015 09:30-11:00 C 106
BIO 364 (3/1/1) Fiziologji Bimore Oresta Saliaj H,M 08:00-09:300 C 106 02.12.2015 08:00-09:30 C 106
BIO 361 (3/1/1) Bazat e Ekologjise Hajdar Kicaj R,E 08:00-09:30 C 411 03.12.2015 08:00-09:30 C 411
BIO 375 (2/1/1) Anatomi e Krahasuar Ina Nasto R,E 10:00-11:00 C 411 10.12.2015 10:00-11:00 C 411
DEPARTAMENTI I INXHINIERISE MEKANIKE DHE NAVALE
MEK 222 (3/2) Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha H, M, P 10:00 – 11:00 C 101 07.12.2015 10:00 – 11:00 C 101
MEK 208 (3/2) Vizatim Inxhinierik Mira Shehu P 13:00 – 16:00 C 306 04.12.2015 13:00 – 16:00 C 306
MEK 231 (3/2) Mekanike Fluide Kristofor Lapa R,E 08:00-09:30 C 105 10.12.2015 08:00-09:30 C 105
EGR 241 (3:2) Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H, M, P 12:00-13:00 C 101 02.12.2015 12:00-13:00 C 101
MEK 321 (3/2) Vibrimet dhe Kontrolli Diana Bazini R,E 12:30 – 14:00 C 102 03.12.2015 12:30 – 14:00 C 102
MEK 356 (2/2) Motorat me Djegie te Brendshme Pellumb Cacaj H,M 13:00 – 14:00 C 301 07.12.2015 13:00 – 14:00 C 301
MEK 382 (2/2) Projektim i Sistemeve Fluidike dhe Termike 2/2 Pellumb Cacaj H,M 14:00- 15:00 C 105 09.12.2015 14:00- 15:00 C 105
EE 375 (3/1/1) Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
NAV 320 (3/2) Konstruksione Navale 1 Luljeta Gusha R,E 08:00-09:30 C 202 10.12.2015 08:00-09:30 C 202
NAV 340 (3/2) Hidrodinamika e Anijes Blenard Xhaferaj H,M,P 08:00 – 09:00 C 202 07.12.2015 08:00 – 09:00 C 202
NAV 310 (3/2) Teknologjia e Ndertimit te Anijeve Blenard Xhaferaj H,M,P 12:00 – 13:00 C 202 11.12.2015 12:00 – 13:00 C 202
EE 375 (3/1/1) Mekatronike Anila Ismailaj H, M, P 11:00-12:00 C 101 02.12.2015 11:00-12:00 C 101
EGR 120 (3/1/1) GRAFIKE INXHINIERIKE Oriana Halla R,E 11:00 – 12:30 C 306 03.12.2015 11:00 – 12:30 C 306
NDERFAKULTETATORE
ENGT 131 L3 Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M,P 11:00-12:00 C 106 04.12.2015 11:00-12:00 C 106
ENGT 131 L2 (2:2) Anglisht 1 Erida Prifti R,E 15:30 – 17:00 C 102 03.12.2015 15:30 – 17:00 C 102
ENG-T 131 L3 (3/2) Anglisht 1 Evis Cela H,M,P 09:00 -10:00 C 101 04.12.2015 09:00 -10:00 C 101
ENGT 131 L1 (3:2) Anglisht 1 Ledina Merkaj H, M, P 13:00 – 14:00 C 100 04.12.2015 13:00 – 14:00 C 100
BIO 102 L1 Bazat e Biologjise Hajdar Kicaj H, M 14:00-15:30 C 101 02.12.2015 13:00-14:30 C 101/C 102
BIO 102 L2 Bazat e Biologjise Denada Kasemi H, M 14:00-15:30 C 102 02.12.2015 14:30-16:00 C 101/C 102
BIO 102 Bazat e Biologjise {Mami} Ina Nasto R,E 11:00-12:30 C 101 10.12.2015 11:00-12:30 C 101
CSH 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi Besnik Memetaj P 08:00-10:00 B 404 20.11.2015 08:00-09.00 B404
CSI Teknologji informacioni dhe komunikimi Anila Ismailaj M 14:00-16:00 B
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Eljona Zanaj HMP 08:00-09:00 A 407
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Alma Bregaj HMP 08:00-09:00 A 403
CSE 130 Teknologji informacioni dhe komunikimi ne ekonomi Eljona Zanaj HMP 14:00-15:00 A 403
CSE 290 Sistemet e informacionit ne ekonomi Dorina Mino HMP 14:00-15:00 A 102 07.12.2015 14:00-15:00 A 102