11
QER
2015

Kalendari i provimeve finale – Pranverë 2015

Departamenti i Biznesit
Nr. Leksione Provimi i final Pranverë 2015
Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 09:30-11:00 A 407 E.Bazini 06.07.2015 H 11:00-14:00 A 403
2 MKT 212 Kërkim Marketing R.E 11:00-12:30 A 301 E.Bazini 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 301
3 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 08:00-09:30 A 301 Xh. Agaraj 06.07.2015 H 08:00-11:00 A 403
4 MKT 211 Drejtim Marketing R.E 09:30-11:00 A 301 Xh. Agaraj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 301
5 MKT 215 Marketing Shërbimesh H.M. 08:00-09:00 A 301 A. Ramaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 104
6 MKT 314 Marketing Ndërkombëtar R.E 08:00-09:30 A 102 E. Kordha 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 102
7 MKT 312 Promocion H.M.P 10:00-11:00 A 402 E. Pjero 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 405
8 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 09:00-10:00 A 407 R. Hasanaj 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 403
9 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 10:00-11:00 A 407 A.Hysi 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 403
10 BIZ 230 Sjellje organizative R, E 11:00-12:30 A 407 D.Feimi 01.07.2015 M 11:00-14:00 A 407, A 408
11 BIZ 230 Sjellje organizative R, E 09:30-11:00 A 405 F. Vela 01.07.2015 M 08:00-11:00 A 407, A 408
12 BIZ 242 Manaxhim Burimesh Njerëzore H.M.P 08:00-09:00 A 407 I.Lipi 30.06.2015 R 08:00-11:00 A 204
13 BIZ 233 Sipërmarrje Manaxhim Biznesi i Vogël H.M.P 10:00-11:00 A 405 A.Dumi 08.07.2015 M 11:00-14:00 A 405
14 BIZ 334 Menaxhim i Cilesise R, E 14:00-15:30 A 206 F. Vela 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 206
15 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R.E 08:00-09:30 A 407 A. Cipi 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 404, A 405
16 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 09:30-11:00 A 204 E.Kordha 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 204, A 205
17 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 14:00-15:30 A 408 E.Kordha 03.07.2015 P 11:00-14:00 A 204, A 205
18 TUR 243 Ekonomiks Turizmi H.M.P 08:00-09:00 A 204 Z.Sinaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 104
19 TUR 244 Pasuritë Kulturore për Operatorët Turistikë P 12:00-15.00 A 301 D.Nazaj 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 104
20 TUR 252 Ekonomi Ambienti dhe Turizëm i Qëndrueshëm R.E 9:30-11:00 A 103 Sh.Sinanaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 103
21 MKT 332 Marketing Territori dhe Turizëm Ndërkombëtar R.E 12:30-14:00 A 105 Sh.Sinanaj 30.06.2015 R 11:00-14:00 A 105
22 TUR 365 Manaxhim Transporti R.E 09:30-11:00 A 105 R. Brokaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 105
23 TUR 362 Drejtimi i Ndòrmarrjeve Turistike R, E 08:00-09:30 A 405 F. Vela 06.07.2015 H 11:00-14:00 A 405
24 BIZ 391 Praktika Profesionale D. Feimi 02.07.2015 E 11:00-14:00 A 405
25 TUR 389 Praktika Profesionale R. Brokaj 02.07.2015 E 08:00-11:00 A 404
Departamenti i Ekonomiksit
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ECN 150 Hyrje në ekonomi H,M,P 11:00-12:00 A 408 E. Aliaj 08.07.2015 M 08:00-11:00 A 105
2 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 09.00 – 10.00 A 206 K. Guga 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 206
3 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 09.00 – 10.00 A 205 I. Pulaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 403
4 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 10.00 – 11.00 A 206 I. Pulaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 205, A 206
5 ECN 170 Mikroekonomi R,E 09.30 – 11.00 A 205 L. Alikaj 26.06.2015 P 11:00-14:00 A 403
6 ECN 170 Mikroekonomi H,M,P 10.00 – 11.00 A 408 E. Cakrani 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 406, A 408
7 ECN 170 Mikroekonomi R,E 08.00 – 09.30 A 408 M. Veliu 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 407
8 ECN 273 Ekonomiks Menaxherial H,M,P 08.00 – 09.00 A 408 M. Veliu 29.06.2015 H 08:00-11:00 A 408
9 ECN 274 Ekonomiks i punës R,E 08.00 – 09.00 A 206 F. Zeneli 10.07.2015 P 08:00-11:00 A 206
10 ECN 328 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi H,M 12:00-13:00  A 206 E. Malaj 08.07.2015 M 08:00-11:00 A 206
11 ECN 370 Ekonometri R,E 11.00 – 12.30 A 206 F. Zeneli 09.07.2015 E 08:00-11:00 A 403
12 ECN 370 Ekonometri H,M,P 11.00 – 12.00 A 407 F. Miti 09.07.2015 E 08:00-11:00 A 407
13 ECN 373 Ekonomiks Ndërkombëtar H,M,P 09.00 – 10.00 A 402 E. Cakrani 01.07.2015 M 08:00-11:00 A 402
14 ECN 374 Ekonomiks Financiar R,E 11.00 – 12.30 A 401 L. Alikaj 03.07.2015 P 08:00-11:00 A 401
15 ECN 379 Ekonomiks i Integrimit Europian R,E 11.00 – 12.30 A 408 F. Miti 03.07.2015 p 11:00-14:00 A 401
Departamenti i Financës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 FIN  110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 09.00-10.00 A 408 M. Petanaj 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 405, A 404
2 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 08.00 -09.30 A 207 B. Sulejmani 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 403, A 402
3 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 11.00-12.30 A 207 G. Dede 30.06.2015 R 8.00-11.00  A 407, A 408
4 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 09.30 -11.00 A 207 B. Sulejmani 30.06.2015 R 11.00-14.00 A 403, A 402
5 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 10.00 – 11.00 A 207  V. Gjini 30.06.2015 R 8.00-11.00 A 301
6 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 12.30 -14.00 A 207 G. Dede 30.06.2015 R 11.00-14.00  A 407, A 408
7 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00 -12.30 A 403 F. Madani 02.07.2015 E 8.00-11.00  A 407, A 408
8 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 09.00-10.00 A 403 O. Muharremi 02.07.2015 E 8.00-11.00  A 403
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 08.00 – 09.00 A 207 M. Haxhiu 02.07.2015 E 8.00-11.00 A 404, A 405
10 FIN 215 Institucionet Financiare R,E 08.00  – 09.30 A 403 A. Gjikaj 27.06.2015 SH 8.00-11.00 A 403, A 402
11 FIN 215 Institucionet financiare H,M,P 11.00-12.00 A403 E. Pelari 27.06.2015 SH 8.00-11.00  A 407, A 408
12 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 12.00-13.00 A403 E. Pelari 04.07.2015 SH 8.00-11.00 A 403, A 402
13 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 10.00-11.00 A 301 M. Petanaj 04.07.2015 SH 8.00-11.00  A 407, A 408
14 FIN 220 Financa 2 R,E 09.30 -11.00 A  403 F. Madani 07.07.2015 R 8.00-11.00 A 403, A 402
15 FIN 220 Financa 2 H,M,P 09.00-10.00 A 207 Y. Sokoli 07.07.2015 R 8.00-11.00  A 407, A 408
16 FIN 312 Kontabilitet kosto – drejtimi H,M,P 15:00-16:00 A 207 L.Cakerri 03.07.2015 P 11.00-14.00  A 407, A 408
17 FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar H,M,P 08.00 – 09.00 A 403 B. Dervishi 08.07.2015 M 8.00-11.00 A 408, A 407
18 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 10.00-11.00 A 403 O. Muharremi 29.06.2015 H 8.00-11.00 A 403, A 402
19 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 14.00 – 15.00 A 207 L. Cakerri 29.06.2015 H 11.00-14.00 A 403
20 FIN 322 Kontabilitet Drejtimi H,M,P 10.00-11.00 A 101 Y. Sokoli 03.07.2015 P 8.00-11.00 A 202
21 FIN 331 Analiza e Pasqyrave Financiare H,M,P 09.00 – 10.00 A 101  V. Gjini 26.06.2015 P 8.00-11.00 A 202
22 FIN 352 Auditim R,E 09.30 -11.00 A 408 A. Kafia 08.07.2015 M 8.00-11.00 A 403
Departamenti i Matematikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 206 L. Bezati 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 403, A 402
2 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 205 A. Mara 27.06.2015 SH 11:00-14:00  A 407, A 408
3 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 11:00-12:00 A 206 L. Bezati 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 204, A 205
4 MTE 160 Matematike e zbatuar R.E 12:00-13:00 A 405 A. Baushi 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 202, A 203
5 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 206 O. Gjermeni 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 404, A 405
6 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 408 R. Liko 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 206, A 207
7 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 13:00:14:00 A 408 A. Peçi 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 102, A 103
8 MTE 220 Statistike R,E 08:00-09.30 A 104 N. Sadikaj 11.07.2015 SH 08:00-11:00 A 403, A 402
9 MTE 220 Statistike R,E 09:30-11:00 A 104 N. Sadikaj 11.07.2015 SH 08:00-11:00 A 404, A 405
10 MTE 220 Statistike H,M,P 08:00-09:00 A 102 R. Liko 11.07.2015 SH 08:00-11:00  A 407, A 408
Deparatamenti i Gjuhëve të huaja
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht R,E 12:00-13:00 A 201 K. Hyso 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 104
2 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht R.E 13:00-14:00 A205 K. Hyso 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 104
3 IT 230 Gjuhe e huaj : Italisht R.E 11:00-12:00 A102 B. Isufaj 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 105
4 IT 230 Gjuhe e huaj: italisht R.E 12:00-13:00 A102 A. Lucaj 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 201
5 GER 230 Gjuhe e huaj : Gjermanisht H.M 08:00-09:00 A 103 A. Gjika 27.06.2015 SH 11:00-14:00 A 101
Departamenti i Informatikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 CSE 130 Teknologji Informacioni H.M.P 14:00-15:00 A 206 F. Sota 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 403, A 402
2 CSE 130 Teknologji Informacioni R,E 12:30-14:00 A 206 R. Muco 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 404, A 405
3 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi H,M 11:00-12:00 A 205 D. Mino 04.07.2015 SH 11:00-14:00  A 407, A 408
4 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi R.E 12:00-13:00 A 205 F. Sota 04.07.2015 SH 11:00-14:00 A 206, A 207
Departamenti i Drejtësisë
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 DRE 260 Legjislacion Tregtar R,E 11:00-12:30 A 104 B. Halilaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 204
2 DRE 250 E Drejte Biznesi R,E 12:30-14:00 A 104 S. Mecaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 205
3 DRE 270 Legjislacion turizmi H,M 10:00-11:00 A 204 U. Veizaj 26.06.2015 P 08:00-11:00 A 201
Zv. Dekan
Shkëlqim B. SINANAJ