09
QER
2015

ORARI I PROVIMEVE FINALE MASTER – PRANVERË 2015

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
INF 452 Patologji e avancuar II F.Alushi 6.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 462 Kirurgji e avancuar II I.Kokalari 6.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 472 Pediatri e avancuar II A.Saliaj 6.07.2015 16.00-18.00 B 206
         
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Mëhilli 7.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 442 Promocioni shëndetësor E.Mëhilli 7.07.2015 18.00-20.00 B 205
INF 530 Teknikat infermierore E.Mëhilli 7.07.2015 18.00-20.00 B 205
         
INF 520 Epidemiologji M.Zahaj 8.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 420 Kërkimi shkencor A.Saliaj 8.07.2015 16.00-18.00 B 205
         
INF 464 Infermieri kirurgjikale II B.Subashi 9.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 453 Infermieri patologjike II S.Nikaj 9.07.2015 16.00-18.00 B 205
INF 473 Infermieri pediatrike II R. Petani 9.07.2015 16.00-18.00 B 206
INF 441 Menaxhimi infermieror E.Peto 9.07.2015 14.00-16.00 B 204
   
INF 410 E drejta në Infermieri A.Prifti 10.07.2015 16.00-18.00 B 204
INF 410 E drejta në Infermieri L.Dano 10.07.2015 16.00-18.00 B 205
         
16.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Patologjike
17.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Kirurgjikale
16.07.2015 Temat e Diplomave të MP në Infermieri Pediatrike
17.07.2015 Temat e Diplomave të MS në Shkenca Infermierore