09
QER
2015

PROVIMET FINALE BACHELOR – PRANVERË 2015

Kodi Lënda Pedagogu Data Ora Salla
           
BIO 222 Biokimi Hajdar Kiçaj 23.06.2015 10.00-12.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Arta Luga 23.06.2015 8.00-10.00 C101 – C102
BIO 222 Biokimi Ina Nasto 23.06.2015 10.00-12.00 C105 – C106
         
INF 160 Bazat e infermierisë (9.00-10.00) Emirjona Kiçaj 24.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë (13.00-14.00) Emirjona Kiçaj 24.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 160 Bazat e infermierisë Denada Selfo 24.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 330 Infermieri për adultin Evis Alushi 25.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Sonila Nikaj 25.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 330 Infermieri për adultin Juliana Xhindoli 25.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
         
KIM 223 Kimi (infermieri) Petrit Kotorri 26.06.2015 10.00-12.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (infermieri) Flora Qarri 26.06.2015 12.00-14.00 C101 – C102
KIM 223 Kimi (mami) Marinela Muço 26.06.2015 8.00-10.00 C101 – C102
         
INF 260 Shëndet publik (infermieri) Fatjona Kamberi 29.06.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 260 Shëndet publik (infermieri) Bruna Subashi 29.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 270 Gjinekologji (mami) Saemira Durmishi 29.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
SPAI 131 Spanjisht Ana Çano 29.06.2015 14.00-16.00 B 409
ENGI 131 Anglisht Kozeta Hyso 29.06.2015 14.00-16.00 B 305
         
INF 150 Fiziologji (infermieri) Majlinda Zahaj 30.06.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (infermieri) Ela Peto 30.06.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 150 Fiziologji (mami) Ela Peto 30.06.2015 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
CSI 130 Teknologji informacioni Besnik Mehmetaj 30.06.2015 15.00-17.00 B 204
         
INF 275 Traumatologji Rozeta Luçi 1.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën Rudina Çerçizaj 1.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 273 Dietologji Rezarta Petani 1.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 276 Dermatologji Glodiana Sinanaj 1.07.2015 14.00-16.00 B 204 – B 205 – B 206
         
INF 131 Anatomi humane II (8.00-9.00) Mimoza Çanga 2.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II ( 8.00-9.30) Mimoza Çanga 2.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 131 Anatomi humane II (9.30-11.00) Mimoza Çanga 2.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
 
INF 350 Sëmundje e brendshme II Fejzi Alushi 3.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (infermieri) Afërdita Nikaj 3.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 350 Sëmundje e brendshme II (mami) Afërdita Nikaj 3.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
   
INF 250 Sëmundje infektive Erilda Ruçi 6.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 250 Sëmundje infektive Afërdita Nikaj 6.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 290 Kujdesi intrauterin (mami) Diana Çuberi 6.07.2015 15.00-17.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 300 Praktikë profesionale Evis Alushi 6.07.2015 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Sonila Nikaj 6.07.2015 8.00-16.00 B 202
 
INF 170 Zhvillimi pediatrik Evis Alushi 7.07.2015 8.00-10.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik (8.00-9.00) Erilda Ruçi 7.07.2015 10.00-12.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 170 Zhvillimi pediatrik (10.00-11.00) Erilda Ruçi 7.07.2015 12.00-14.00 B 204 – B 205 – B 206
INF 300 Praktikë profesionale Glodiana Sinanaj 7.07.2015 8.00-16.00 B 201
INF 300 Praktikë profesionale Juliana Xhindoli 7.07.2015 8.00-16.00 B 202
 
13.07.2015

Temat e Diplomave të Bcs në Infermieri të Përgjithshme

14.07.2015
15.07.2015
13.07.2015

Temat e Diplomave të Bcs në Mami Infermieri