08
QER
2015

ORARI I PROVIMEVE FINALE – PRANVERE 2015

DEPARTAMENTI I DREJTESISE
ORARI I PROVIMEVE FINALE PRANVERE 2015
KODI LENDA DATA ORA SALLA Pedagogu
DRE 141 E drejte kushtetuese (Gr.1) 01.07.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 K.Mone,AULONA,STELA
DRE141 E drejte kushtetuese (Gr.2) 01.07.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 A.Llano,Belinda
DRE 131 E drejte civile (Gr.1) 26.06.2015 08:00 – 10:00 B 305,B 307 J.Zyberaj,Valbona,Belinda
DRE 131 E drejte civile (Gr.2) 26.06.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 J.Zyberaj,Valbona,Belinda
ENGH 132 Anglisht 2 30.06.2015 13:00-15:00 D.Klosi
csh 131 teknologji informacioni 30.06.2015 11:00 – 13:00 Besniku
csh 131 teknologji informacioni 30.06.2015 11:00 – 13:00 Naimi
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.1) 24.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 J.Mehmetaj,ARJANA ALEKSI
DRE 127 Histori e shtetit dhe e se drejtes (Gr.2) 24.06.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 Ulvin,ERTIL OLJANA
DRE 245 E drejte administrative (Gr.1) 25.06.2015 10:00-12:00 B 305,B 307 E.Hoxha,AULONA MIGENA
DRE 245 E drejte administrative (Gr.2) 25.06.2015 10:00-12:00 B 305,B 307 Aulona,BESA
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.1) 30.06.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 L.Danaj,ERTIL,ARJANA
DRE 212 E drejte penale 2 (Gr.2) 30.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Bacaj,AULONA
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.1) 02.07.2015 11:00 – 13:00 B 305,B 307 V.Alikaj,OLJANA JONADA
DRE 241 E Drejte Pune (Gr.2) 02.07.2015 08:30 – 10:30 B 305,B 307 V.Alikaj,OLJANA JONADA
DRE 261 pronesi intelektuale 24.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Ikonomi,VALBONA,JONADA
DRE 262 Filozofi e se drejtes 24.06.2015 11:30 – 13:30 B 305,B 307 M.Shehu,ARJANA ,STELA
DRE 375 E drejte e njeriut 30.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307,B 304 Erjon,Ertil,Klajdi
DRE 335 Kriminalistike 27.06.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 308 I.Mandro MIGENA
DRE 385 E drejte nderkombetare publike 09.07.2015 09:00 – 11:00 B 305,B 307 E.Mocka,LOREN,JONIDA
Provimet finale,Pranvere 2015
BACHELOR DREJTESI,PART – TIME
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 231 E Drejtë Civile 2 11.07.2015 09:00-11:00 307 Ertil
DRE 311 PROCEDURE PENALE 27.06.2015 09:00-11:00 307 Aleks
DRE 212 E Drejte Penale 2 04.07.2015 09:00-11:00 307 Erlis
DRE 245 E Drejtë Administrative 27.06.2015 11:30-13:30 308 Eriola
DRE 385 E drejte nd.publike 04.07.2015 09:00-11:00 307 Ervis
DRE 329 e drejte publike e krahasuar 28.06.2015 09:00-11:00 307 Oljana
DRE 255 e drejte tregtare 28.06.2015 09:00-11:00 305 Loreta
MASTER SHKENCOR MARREDHENIE NDERKOMBETARE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 520 E DREJTE NDERKOMBETARE PRIVATE 17:00-19:00 25.06.2015 B 307 I. Kanaj
DRE 516 NORMAT NDERKOMBETARE NE FUSHEN EKONOMIKE 17:00-19:00 30.06.2015 B 307 Dr. INA PETRAJ
DRE 515 MBROJTJA E TE DREJTAVE TE NJERIUT NE NIVEL NDERKOMBETAR 17:00-19:00 29.06.2015 B 307 Dr. ERJON HITAJ
DRE 514 E DREJTA NDERKOMBETARE HUMANE 17:00-19:00 03.07.2015 B 307 MYZAFER ELEZI
DRE 512 GJEOPOLITIKE 10:00-12:00 05.07.2015 B 307 Prof. Dr.  PAJTIM RIBAJ
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 411 POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJE LOKALE 17:00-19:00 29.06.2015 B 305 Dr. SOKOL BANA
DRE 410 LEGJISLACION MBI PASURITË E PALUAJTSHME 17:00-19:00 26.06.2015 B 305 LORETA ALUSHI
DRE 404 E DREJTA FINANCIARE 17:00-19:00 01.07.2015 B 305 Dr. INA PETRAJ
DRE 409 E DREJTE TREGTARE 17:00-19:00 04.07.2015 B 305 VALBONA ALIKAJ
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE
KODI LENDA DITA ORA SALLA PEDAGOGU
DRE 433 E drejte Penale e avancuar (pjesa e pergjithshme) 15:00-17:00 25.07.2015 B 308 ALEKS PRIFTI
DRE 434 E drejte Penale e avancuar ( pjesa e posaçme) 15:00-17:00 27.06.2015 B 308 BESJANA MUKA
DRE 435 E Drejte Proceduriale E Avancuar 15:00-17:00 01.07.2015 B 308  Dr. LORENC DANAJ
DRE 448 Politikat europiane te sigurise 15:00-17:00 30.06.2015 B 308 Ervis Mocka / Dr. Sokol Bana
DEPARTAMENTI I GJUHEVE TE HUAJA
Kodi Lenda Data Orari Salla Pedagogu
ENG 151 Gramatike angleze 30.06.2015 9.00-11.00 B 409 Z.Alimemaj
ENG  193 Fonologji  angleze 27.06.2015 9.00-11.00 B 409 A.Hima
ITA 132 GjuheItaliane 2 24.06.2015 9.00-11.00 B 409 E. Gerveni
CSH 100 Shkenca kompjuterike 05.07.2015 9.00-11.00 B 409 B. Mehmetaj
ENG 264 Stilistike 25.06.2015 9.00-11.00 B 409 S. Kalemi
ENG 282 Letersi Angleze 29.06.2015 9.00-11.00 B 409 A.Panajoti
ENG 265 Histori e gj. Angleze 01.07.2015 9.00-11.00 B 409 L. Malaj
ENG 260 Kulture anglofone 03.07.2015 9.00-11.00 B 409 Marsela Harizaj
ENG 356 Gjuhesi e pergjith. 26.06.2015 9.00-11.00 B 409 Bledar Toska
ENG 376 Teknika te perkthim. 30.06.2015 9.00-11.00 B 409 Ilda Kanani
ENG 341 Metodike e gj. Ang. 04.07.2015 9.00-11.00 B 409 Marsela Harizaj
ENG 398 Teza e diplomes 10.07.2015 9.00-11.00
ITA 193 Fonologji e gj. italiane 24.06.2015 9.00-11.00 B 103 Meri Gjoleka
ITA 151 Gramatike e gj. italiane 28.06.2015 9.00-11.00 B 103 Entela Mustafaraj
FRE 132 Gjuhefrenge 2 01.07.2015 9.00-11.00 B 103 Vladimir Xhelili
ITA 241 Semantike e gj.italian 25.06.2015 9.00-11.00 B 103 Entela Mustafaraj
ITA 282 Letersi  italiane 06. 07.2015 9.00-11.00 B 103 B. Isufaj
ITA 265 Historia e Italise 29.06.2015 9.00-11.00 B 103 Angela
ITA 260 Kulture italiane 02.07.2015 9.00-11.00 B 103 Angela
ITA 356 Gjuhesi e pergjithsh. 26.06.2015 9.00-11.00 B 103 Meri Gjoleka
ITA 376 Perkthim 30.06.2015 9.00-11.00 B 101 Genci Zaka
ITA 341 Metodike e gjitaliane 03.06.2015 9.00-11.00 B 101 Eliona Naqo
ITA 398 Teza e diplomes 10.07.2015 9.00-11.00
Master Profesional Gjuhe Angleze
Kodi Lenda Data Orari Salla pedagogu
ENG 470 Kerkimi ne edukim 06.07.2015 15.00-17.00 B 409 Armela Panajoti
ITA 432 Gjuhe italiane 03.07.2015 15.00-17.00 B 409 Eglantina Gerveni
ITA 454 Kulture italiane 29.06.2015 15.00-17.00 B 409 Angela Mottola
ITA 455 Didaktike e gj.ITA 08.07.2015 15.00-17.00 B 409 Eliona Naqo
ENG 450 Psikolinguistike 11.07.2015 15.00-17.00 B 409 Adriatik Malaj
ENG 499 Teza e diplomes 13.07.2015 9.00-11.00
Master Profesional Gjuhe Italiane
Kodi Lenda Data Orari Salla Pedagogu
ITA 450 Psikolinguistike 11.07.2015 15.00-17.00 B 412 Meri Gjoleka
ITA 470 Kerkimi ne edukim 06.07.2015 15.00-17.00 B 412 Frosina Londo
FRE 432 Gjuhe frenge 08.07.2015 15.00-17.00 B 412 Vladimir Xhelili
FRE 454 Kulture frenge 03.07.2015 15.00-17.00 B  412 Adriana Gjika
FRE 455 Didaktike e gj. FRE 29.06. 15.00-17.00 B  412 Adriana Gjika
CSE 446 Komunikimdheteknologji e informacionit ne Edukim 13.07.2015 15.00-17.00 B 409
ITA 499 Teza e diplomes 13.07.2015 9.00-11.00
DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
PS 118 Tipet e handikapit 24.06. 2015 8.00-10.00 B104 A.Zhapa .G.Lepuri
Eng 131 Gjuhe e huaj 29.06. 2015 10.00-12.00 B104 Ledina Merkaj.L.Malaj
EDU 150 Edukate qytetare 02.07. 2015 08.00-10.00 B104 O.Caci      E.Rexha
EDU 135 Edukim artistik 25.07. 2015 8.00-10.00 B402 D.Shehu.Q.Balla
EDU 155 Letersi per femije 24.06.2015 10.00-12.00 B109 R.Alimerko.  I.Lamaj
ENG 131h Gjuhe e huaj 29.06.2015 8.00-10.00 B109 Anila Hima .L.Merkaj
ALB149 GJuhe shqipe 2 2.07.2015 8.00-10.00 B109 L.Skendaj. R.Alimerko
CSH 130 Teknologji informacioni. 27.07.2015 8.00-10.00 B111 Anila Ismaili .Q.Balla
GEO 150 Gjeologji 24.06.2015 8.00-10.00 B308 L.Hasani .E.Laci
Geo 151 Gjeomorfologjia 29.06.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci.L.Hasanaj
Ark156 Kultura ilire e Bronx hekurit 2.07.2015 10.00-11.00 B308 A.Trushaj  E.Sina
Ark 157 Kultura qytetare ilire 7.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Sina. A.Trushaj
Eng131h Gjuhe e huaj 10.07.2015 10.00-12.00 B101 Lavdosh Malaj.L.Merkaj
Edu 233 Psikologji edukimi 10.07.2015 8.00-10.00 B108 A.Gjipali I.Lamaj
Edu 233 Psikologji edukimi 10.07.2015 8.00-10.00 B105 L.Hajnaj .P.Taraj
Hum 250 Histori kombetare 25.06.2015 8.00-10.00 B108 E.Billa .O.Caci
Edu 240 Edukim muzikor 30.06.2015 09.00-11.00 B402 Qani.Balla.D.Shehu
Edu 265(z) Psikologji sociale 03.07.2015 10.00-12.00 B105 Ilva Lamaj.A.Zhapaj
Edu235(z) Psikologji loje 03.07.2015 8.00-10.00 B109 L.Abazi .L.Hajnaj
Edu 231 Metodologji e mesimdhenies 07.07.2015 8.00-10.00 B108 P.Taraj .A.Gjipali
Edu 225 Pedagogji 08.07.2015 8.00-10.00 B108 P.Taraj .A.Gjipali
Edu 230 Psikologji zhvillimi 26.06.2015 10.00-12.00 B109 E.Daliaj .G.Lepuri
Edu 260 Kerkim shkencor 06.07.2015 8.00-10.00 B105 E.Avdulaj .I.Lamaj
PS 223 Analiza e nevojave 25.06.2015 10.00-12.00 B110 A.Zhapa. E.Avdulaj
Ps 226 Probleme te degjimit.Shurdheria 30.06.2015 8.00-10.00 B110 G.Lepuri E.Daliaj
His 222 Histori e re e shqiperise 25.06.2015 8.00-10.00 B111 E.Rexha E.Billa
His 245 Histori e ballkanit 30.06.2015 8.00-10.00 B111 O .Caci , E.Billa
Geo 222 Gjeografi fizike e shqip 03.07.2015 10.00-12.00 B111 F.shkurti .E.Laci
Geo 223 Gjeografi ekonomike 08.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci F.Shkurti
Geo 217 Gjeografi e popullsise 10.07.2015 8.00-10.00 B308 E.Laci F.Shkurti
Ps 323 Mardheniet prinder profesioniste 26.06.2015 8.00-10.00 B111 G. Lepuri  I.Lamaj
HIS 368 Histori moderne 26.06.2015 8.00-10.00 B 104 E.Billa.E.Rexha
GEO 325/1 Njohuri per gjeografine turistike 01.07.2015 8.00-10.00 B108 F.Shkurti. E.Laci
GEO 325/2 Gjeografi mjedisi 06.07.2015 8.00-10.00 B 104 E.Laci,  F.Shkurti
Edu 335 Higjiene 01 .07 .2015 8.00-10.00 C 401 E.Sacdanaku.D.Kasemi
BIO 341 Biologji 24. 06 .2015 8.00-10.00 C303 D.Kasemi.E.Sacdanaku
FIZ 311 Njohuri fizike 06.07.2015 8.00-10.00 C 403 A.Dena .S.Mico
KIM 311 Njohuri ne kimi 10.07.2015 8.00-10.00 C403 P.Kotori .M.Muco
MASTER EDUKIM
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
EDU 545 Edukimi i te drejtave te njeriut ne kurrikulen parauniversitare 01 .07 .2015 11;00-13:00     B  108 A.Trushaj B.Xhelaj
EDU 570  Kerkim shkencor i avancuar ne edukim 04 .07 .2015 09.00-11.00     B  108 L.Hajnaj  A.Gjipali
PS  450 Menaxhim dhe vleresim institucionesh arsimore 07 .07 .2015 14:00-16:00     B  104 A.Gjipali E.Billa
EDU 531 Bazat psikologjike te edukimit e avancuar 11 .07 .2015 09.00-11.00     B 109 E.Rapti I.Lamaj
EDU 440 Edukimi i te drejtave te njeriut ne shkolle 02 .07 .2015 09.00-11.00 B 109 Blerina Xhelaj.A.Trushaj
EDU  470  Kerkim shkencor ne shkencat e edukimit 09 .07 .2015 11;00-13:00 B  111 E.Dervishaliaj A.Gjipali
ALB 501 Mesimdhenia e gjuhes dhe letersise 06 .07 .2015 14:00-16:00 B 110 R.Alimerko/G.Elezi
EDU 425(z)  Mesimdhenia e historise dhe gjeografise 06.07 .2015 14:00-16:00  B.111 F.Shkurti/E.Rexhaj
PS 440 Aftesia e kufizuar mendore 02 .07 .2015 14:00-16:00 B 105 E.Avdulaj.G.Lepuri
PS 450 Menaxhim dhe vleresim institucionesh arsimore 07 .07 .2015 14:00-16:00 B 104 A.Gjipali E.Billa
PS 510 Edukim I hershem 09 .07 .2015 14:00-16:00 B 111 L.Abazi A.Zhapa
PS 520 Formimi i te rriturve 30 .06 .2015 14:00-16:00 B 104 A.Zhapa . L.Hajnaj
PS 510 Edukim i hershem 09 .07 .2015 14:00-16:00 B 109 L.Abazi ,A.Zhapa
PS 530 Integrimi i personave me aftesi te kufizuara 30 .06 .2015 12:00-14:00 B110 A.Zhapa . P.Taraj
DEPARTAMENTI I GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
ALB 131 FONETIKË E DREJTSHKRIM 3.7.2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 ARTAN XHAFERAJ,EVIS HUDHËRA
ALB 155 HYRJE NË SHKENCËN PER LETËRSINË  08/07/2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 163 LETERSI BOTËRORE I 24.6.2015 09.00 – 11. 00/11. 30 – 13. 30 B 404 ALTA HALUCI ROLAND ZISI
ENGH 132  GJUHË E HUAJ II 27.6.2015 09.00 – 11. 00 B 404 VENERANDA HAJRULLA
ENGH 132  GJUHË E HUAJ II 27.6.2015 09.00 – 11. 00 B 404 LEDINA MERKAJ
ALB 281 FOKLOR SHQIPTAR  28/06/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 BARDHOSH GAÇE,EDLIRA ÇERKEZI
ALB 268  SINTAKSË E SHQIPES  23/06/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  VILMA BELLO,EVIS HUDHËRA
ALB 230  STILISTIKE E PRAGMATIKE  04/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  GLADIOLA ELEZI,LEKA SKËNDAJ
ALB 236 HISTORI E GJUHËS STANDARDE  07/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 401 EVIS HUDHËRA,ARTAN XHAFERAJ
ALB 225  SOCIOLINGUISTIKË  07/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 MIGENA BALLA,VILMA BELLO
ALB 365  LETËRSI BOTËRORE III  02/07/2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 336 LETËRSI SHQIPE III 26.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404 ETJONA HOXHA,ALTA HALUCI
ALB 357 HIST E KRITIKËS LET DHE E HIST. E LETERSISE SHQIPE 22.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 401 EDLIRA ÇERKEZI,MARIGLENA MEMINAJ
ALB 320  ESTETIKË 22.6.2015 09.00 – 11. 00,11. 30 – 13. 30 B 404  ALTA HALUCI,ERMIR XHINDI
MASTER I SHKENCAVE NE MESIMDHENIEN E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE
Kodi Lenda Data Ora Salla Pedagogu
ALB 516  METODOLOGJI TË MËSIMDHËNIES 09.00 – 11:00 B 301 PETRIT TARAJ
ALB 501 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS SHQIPE 30.06.2015 09.00 – 11:00 B 301   MIGENA BALLA,EVIS HUDHERA
ALB 502 METODIKË E MËSIMDHËNIES SË LETERSISE 13.07.2015 09.00 – 11:00 B 301 MARIGLENA MEMINAJ,ERMIR XHINDI
ALB 507 GJUHËSI E PVRGJITHSHME 07.07.2015 09.00 – 11:00 B 301   NEXHIP MËRKURI,LEKA SKËNDAJ
ALB 503  INTERPRETIM I TEKSTEVE LETRARE 10.07.2015 16:00-18:00 B 301  SHABAN SINANI,ALTA HALUCI