08
QER
2015

PARAPROVIMI I – Sezoni Akademik – Bachelor – Pranverë 2015

Bsc në INFERMIERI TË PËRGJITHSHME
Kodi Moduli Data Ora Salla Pedagogu
INF 131 Anatomi Humane II 20.04.2015 8.00-9.00 B 205 Mimoza Çanga
INF 131 Anatomi Humane II 20.04.2015 8.00-9.30 B 204 Mimoza Çanga
INF 150 Fiziologji 24.04.2015 9.00-10.00 B 205 Majlinda Zahaj
INF 150 Fiziologji 21.04.2015 9.30-11.00 B 205 Ela Peto
INF 160 Principet bazë të Infermierisë 22.04.2015 13.00-14.00 B 205 Emirjona Kiçaj
INF 160 Principet bazë të Infermierisë 22.04.2015 9.00-10.00 B 204 Emirjona Kiçaj
INF 170 Zhvillimi pediatrik, human e social. 21.04.2015 8.00-9.00 B 204 Erilda Ruci
INF 170 Zhvillimi pediatrik, human e social. 21.04.2015 9.00-10.00 B 206 Erilda Ruci
BIO 222 Biokimi INF 21.04.2015 8.00-9.00 C 101 Hajdar Kiçaj
BIO 222 Biokimi INF 23.04.2015 8.00-9.00 C 102 Arta Luga
KIM 223 Kimi 21.04.2015 9.00-10.00 C 101 Petrit Kotori
KIM 223 Kimi 17.04.2015 15.00-16.30 C 102 Flora Qarri
INF 250 Sëmundje infektive 22.04.2015 12.00-13.00 B 206 Afërdita Nikaj
INF 250 Sëmundje infektive 22.04.2015 14.00-15.00 B 204 Afërdita Nikaj
INF 260 Shëndet publik 21.04.2015 11.00-12.30 B 204 Brunilda Subashi
INF 260 Shëndet publik 24.04.2015 11.00-12.00 B 204 Brunilda Subashi
INF 273 Dietologji 23.04.2015 12.30-14.00 B 105 Rezarta Petani
INF 276 Dermatologji 24.04.2015 14.00-15.00 B 105 Glodiana Sinanaj
INF 275 Traumatologji 23.04.2015 11.00-12.30 B 105 Rozeta Luçi
INF 280 Kujdesi për nënën dhe fëmijën 20.04.2015 13.00-14.00 B 105 Rudina Çerçizaj
INF 330 Infermieri për adultin 24.04.2015 11.00-12.00 B 206 Evis Alushi
INF 330 Infermieri për adultin 22.04.2015 11.00-12.00 B 205 Sonila Nikaj
INF 350 Sëmundje të brendshme II 20.04.2015 13.00-14.00 B 206 Afërdita Nikaj
INF 350 Sëmundje të brendshme II 24.04.2015 13.00-14.00 B 204 Fejzi Alushi
ENGI 131 Anglishte 22.04.2015 19.00-20.00 B 205 Kozeta Hyso
SPAI 131 Spanjishte 22.04.2015 16.00-17.00 B 204 Ana Cano

 

Bsc në MAMI INFERMIERI
Kodi Moduli Data Ora Salla Pedagogu
INF 131 Anatomi Humane II 21.04.2015 9.30-11.00 B 204 Mimoza Çanga
INF 150 Fiziologji 21.04.2015 8.00-9.30 B 205 Ela Peto
INF 160 Principet bazë të Infermierisë 22.04.2015 8.00-9.00 B 206 Denada Selfo
INF 170 Zhvillimi pediatrik, human e social. 20.04.2015 9.00-10.00 B 206 Evis Alushi
BIO 222 Biokimi INF 23.04.2015 8.00-9.00 C100 Ina Nasto
KIM 223 Kimi 16.04.2015 9.00-10.00 C 102 Marinela Muco
INF 270 Gjinekologji 21.04.2015 11.00-12.30 B 206 Saemira Durmishi
INF 273 Dietologji 23.04.2015 12.30-14.00 B 105 Rezarta Petani
INF 276 Dermatologji 24.04.2015 14.00-15.00 B 105 Glodiana Sinanaj
INF 275 Traumatologji 23.04.2015 11.00-12.30 B 105 Rozeta Luçi
INF 290 Kujdesi gjatë zhvillimit intrauterin 23.04.2015 14.00-15.30 B 206 Diana Çuberi
INF 330 Infermieri për adultin 20.04.2015 12.00-13.00 B 205 Juliana   Xhindoli
INF 350 Sëmundje të brendshme II 20.04.2015 13.00-14.00 B 206 Afërdita Nikaj
ENGI 131 Anglishte 22.04.2015 19.00-20.00 B 205 Kozeta Hyso
SPAI 131 Spanjishte 22.04.2015 16.00-17.00 B 204 Ana Cano