08
QER
2015

Grafiku i provimeve, Mars 2015,  Master Profesional, viti i parë

Master Profesional në gjuhën Angleze

ENG 441 Bazat kulturore te edukimit 2.03.2015 14.00-16.00 B. Toska, I. Kanani B 409
ENG 454 Kulture e qyteterim i vendeve anglofone 6.03.2015 14.00-16.00 M.Harizaj, S. Kalemi B 409
ENG 440 Bazat pedagogjike te edukimit 9.03.2015 14.00-17.00 L.Malaj, V. Hajrulla B 409
ITA 431 Gjuhe dhe gramatike italiane 1 4.03.2015 09.00-11.00 M.Gjoleka, E. Mustafaraj B 409
PSI Bazat psikologjike te edukimit 11.03.2015 14.00-16.00 Aranit Gjipali B 409

 

Master Profesional në gjuhën Italiane

ITA 441 Bazat kulturore te edukimit 4.03.2015 09.00-11.00 E.Mustafaraj, M. Gjoleka B 412
ITA 440 Bazat pedagogjike te edukimit 9.03.2015 14.00-16.00 G.Zaka,  B. Isufi B 412
FRE 431 Gjuhe dhe gramatike frenge 2.03.2015 14.00-16.00 A.Gjika, V.Xhelili B 412
PSI Bazat psikologjike te edukimit 11.03.2015 14.00-16.00 Aranit Gjipali B 412
ITA 454 Kulture italiane 6.03.2015 14.00-16.00 Angela, M. Gjoleka B 412