08
QER
2015

PARAPROVIMI I – Sezoni akademik – Master – Pranverë 2015

Viti KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE Seminar
DITA Ora Salla Dita Ora Salla Pedagogu
MP Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike
1 EDUT 460 Kerkim ne Edukim Aranit Gjipali P 14:00-17:00 B SH 10:00-13:00 B 109 Aranit Gjipali
CS 421 Didaktika e Informatikes Dezdemona Gjylapi H,M 12:00-13:30 C 302 H,M 14:00-15:00 C 302 Dezdemona Gjylapi
CS 461 Didaktika e Programacionit Eliona Proko R,E 15:00-16:30 C 302 R,E 17:00-18:00 C 302 Eliona Proko
CN 470 Inteligjenca Artificiale Alketa Hyso H,M 09:30-11:00 C 306 H,M 11:00-12:00 C 306 Alketa Hyso
MS ne Shkenca Kompjuterike
1 CS 450 Sisteme Operative Igli Tafaj D 10:00-13:00 C 306 SH 14:00-15:00 C 302 Igli Tafaj
Lab SH 15:00-16:00 C 302 Igli Tafaj
CS 454 Sisteme te Menaxhimit te Bazave te te Dhenave Alketa Hyso M,P 12:00-13:30 C 500 M,P 14:00-15:00 C 500 Alketa Hyso
CS 457 Rrjetat dhe Komunikimi i te Dhenave Eva Cipi E 13:00-16:00 C 402 E 16:00-17:00 C 500 Eva Cipi
Lab E 17:00-18:00 C 500 Eva Cipi
CN 470 Inteligjenca Artificiale Alketa Hyso M,P 09:30-11:00 C 500 M,P 11:00-12:00 C 500 Alketa Hyso
MAT 433 Metoda Numerike Fatmir Hoxha P 15:00-19:00 C 306 SH 10:00-13:00 C 306 Fatmir Hoxha
MP Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike
1 MAT 451 Algjebra 1 3/3 Orgeta Gjermeni H 13:00-16:00 C 407 E 14:00-17:00 C 100 Orgeta Gjermeni
MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemave 3/1 Leonard Bezati R 15:00-18:00 C 306 M 16:00-17:00 C 407 Leonard Bezati
MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes 2/0 Arben Baushi M 14:00-16:00 C 407
MAT 433 L Metoda Numerike 4/3 Staf Mat P 15:00-19:00 C 306 SH 10:00-13:00 C 306 Staf Mat
Master Profesional “Mësuesi AM në Biologji, me profil minor në Kimi”
1 BIO 476 Metodika e mesimdhënies në Biologji Denada Kasëmi H 12:00-15:00 C 500 M 12:00-14:00 C 500 Denada Kasëmi
KIM 476 Metodika e mësimdhënies në Kimi Flora Qarri R 13:00-15:00 C 411 E 10:00-12:00 C 310 Flora Qarri
KIM 480 Kimi Mjedisi Elda Marku E 13:00-15:00 C 411 E 08:00-10:00 C 103 Sonila Kane
Master Shkencor në Biologji Mjedisore
1 BIO 461 Ekofiziologji Bimore Lulëzim Shuka P 12:00-15:00 C 411 SH 08:00-10:00 C 411 Lulëzim Shuka
BIO 464 Studimi i Florës Murat Xhulaj SH 10:00-13:00 C 411 P 15:00-17:00 C 401 Murat Xhulaj
BIO 471 Ekofiziologji Shtazore Arta Lugaj R 10:00-12:00 C 500 E 09:00-10:00 C 500 Arta Lugaj
BIO 474 Studimi i Faunës Enerit Saçdanaku M 08:00-11:00 C 401 R 13:00-15:00 C 401 Enerit Saçdanaku
KIM 480 Kimi Mjedisi Elda Marku E 13:00-15:00 C 411 E 10:00-12:00 C 103 Sonila Kane
MP Mesuesi ne CLAB ne Lenden Matematike-Fizike
1 FIZ 465 Plotesime ne Fizike Astrit Denaj R,E 10:00-12:00 C 405
FIZ 476 Metodat e Mesimdhenies ne Fizike Silvana Mico P 14:00-17:00 C 403 H 11:00-12:00 C 403 Silvana Mico
SHK 460 Metodat e Hulumtimit shkencor Jorgo Mandili M 12:30-14:30 C 403 E 14:30-17:30 C 403 Jorgo Mandili
MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemave 3/1 Leonard Bezati R 15:00-18:00 C 306 M 16:00-17:00 C 407 Leonard Bezati
MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes 2/0 Arben Baushi M 14:00-16:00 C 407
Master Shkencor “Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesem të Lartë”
1 KIM 443 Plotesime ne Kimine e Pergj&Inorg P. Kotori H, M 10:00 – 11:00 C100 H 11:00-13:00 C 202 P. Kotori
KIM 455 Plotesime ne Kimine Organike S. kane R 12:00 – 14:00 C103 E 12:00-14:00 C 500 S. Kane
KIM 460 Teknologjia kimike dhe Mjedisi M. Muco H 13:00-15:00 C 103 M 11:00-13:00 C 500 M. Muco
KIM 448 Kurrikula e kimise ne AML F. Qarri M 13:00 -15:00 C 103 P 11:00-13:00 407/404 F. Qarri
KIM 579 Teknikat e laboratorit dhe eksperimentit kimik S. Kane R 08:00 – 10:00 C 500 R 10:00-12:00 C 500 S. Kane
ENG 420 Gjuha Angleze Specifike E.Celo H 15:00-17:00 C 103 M 15:00-16:00 C 103 E.Celo
MP Operacione Industriale dhe Navale
1 NAV 450 L Menaxhim Projekti Industrial Harrila Rexho M 14:00-17:00 C 203 E 15:00-17:00 C 203 Harrila Rexho
NAV 465 L Teknologji te Avancuara Detare Miranda Vidhaj H 16:00-19:00 C 203 M 17:00-19:00 C 202 Miranda Vidhaj
NAV 480 Praktike Profesionale P,S 15:00-19:00 C 202 Pellumb Cacaj
DET 440 L Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj H,R 14:00-16:00 C 203 R 16:00-18:00 C 203 Erald Aliko
Lab R 18:00-19:00 C 205 Erald Aliko
MP Studime te Avancuara Detare
1 DET 440 L Operacione dhe Menaxhim Portual Shkelqim Sinanaj H,R 14:00-16:00 C 203 R 16:00-18:00 C 203 Erald Aliko
Lab R 18:00-19:00 C 205 Erald Aliko
DET 450 L Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj E 14:00-18:00 C 205 M 14:00-16:00 C 205 Erald Aliko
Lab E 18:00-19:00 C 205 Erald Aliko
DET 460 L Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj H,M 16:00-17:30 C 205 H,M 17:30-18:30 C 205 Erald Aliko
Lab M 18:30-19:30 C 205 Erald Aliko