08
QER
2015

PARAPROVIMI I – Sezoni akademik – Bachelor – Pranverë 2015

LEKSIONE KOLEKIUMI I PARE PRANVERE 2015
KODI LENDA PEDAGOGU DITA Ora Salla Data Ora SALLA Pedagoget Monitorues
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
BIO 160 Botanike e Pergjithshme Oresta Saliaj R,E 12:30 – 14:00 C 102 23.04.2015 12:30 – 14:00 C 102 Oresta Saliaj
BIO 161 Zoologji Invertebrore Denada Kasemi R,E 11:00 – 12:30 C 102 21.04.2015 11:00 – 12:30 C 102 Denada Kasemi
BIO 260 Sistematike e Bimeve Aurora Baka R,E 08:00 – 09:30 C 105 16.04.2015 08:00 – 09:30 C 105 / C 401 Aurora Baka
BIO 261 Zoologji Vertebrore Hajdar Kicaj H,M 08:00 – 09:30 C 105 22.04.2015 08:00 – 09:30 C 105 / C 102 Hajdar Kicaj
BIO 264 Mikrobiologji Aurora Baka H,M 09:30 – 11:00 C 105 24.04.2015 08:00 – 09:30 C 102 Aurora Baka
BIO 271 Fitogjeografi Ina Nasto H,M 11:00 – 12:30 C 105 20.04.2015 11:00 – 12:30 C 105 / C 102 Ina Nasto
BIO 364 Fiziologji Bimore Oresta Saliaj H,M 08:00 – 09:30 C 411 20.04.2015 08:00 – 09:30 C 411 / C 401 Oresta Saliaj
BIO 367 Bioteknologji Arta Lugaj H,M 09:30 – 11:00 C 411 22.04.2015 09:30 – 11:00 C 102 Arta Lugaj
BIO 378 Etologji Hajdar Kicaj P 08:00 – 10:00 C 411 17.04.2015 08:00 – 10:00 C 411 Hajdar Kicaj
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi H,M,P 11:00 – 12:00 C 101 17.04.2015 11:00 – 12:00 C 101 Dezdemona Gjylapi
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Anila Ismailaj H,M 08:00 – 09:30 C 101 20.04.2015 08:00 – 09:30 C 101 Anila Ismailaj
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi R,E 08:00-09:00 C 106 16.04.2015 08:00-09:00 C 106 Eva Cipi
CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi R,E 10:00-11:00 C 101 16.04.2015 10:00-11:00 C 101 Eva Cipi
CS 232 Programim ne JAVA Eljona Proko H,M 11:00-12:00 C 100 22.04.2015 11:00-12:00 C 100 Eljona Proko
CS 234 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko R,E 10:00-11:00 C 105 21.04.2015 10:00-11:00 C 105 Eljona Proko
CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave Roneda Mucaj H,M,P 14:00-15:00 C 101 20.04.2015 14:00-15:00 C 101 Roneda Mucaj
CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike Naim Maloku R,E 10:00-11:00 C 102 17.04.2015 10:00-11:00 C 101 Naim Maloku
CS 250 Sisteme Operative Dorina Mino H,M,P 13:00-14:00 C 102 15.04.2015 13:00-14:00 C 102 Dorina Mino
CS 351 Aplikacione WEB Alma Bregaj R,E 11:00-12:30 C 306 16.04.2015 11:00-12:30 C 306 Alma Bregaj
CS 348 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota H,M,P 09:00-10:00 C 100 20.04.2015 09:00-10:00 C 100 Fjoralba Sota
CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit Dorina Mino R,E 12:30-14:00 C 306 23.04.2015 12:30-14:00 C 306 Dorina Mino
CS 302 Kriptografi Besnik Memetaj R,E 12:00-13:30 C 303 16.04.2015 12:00-13:30 C 303 Besnik Memetaj
CS 346 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj H,M,P 08:00-09:00 C 303 15.04.2015 08:00-09:00 C 303 Besnik Memetaj
CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net Alma Bregaj H,M,P 13:00-14:00 C 306 17.04.2015 13:00-14:00 C 306 Alma Bregaj
CS 349 Kompilatoret Eljona Zanaj R,E 14:00-15:30 C 102 23.04.2015 14:00-15:30 C 102 Eljona Zanaj
CS 343 Teoria e Komjutacionit Roneda Mucaj H,M 08:00-09:30 C 306 20.04.2015 08:00-09:30 C 306 Roneda Mucaj
DEPARTAMENTI I ING.ELEKTRIKE
EGR 120 Grafike Inxhinierike 3/1/1 Oriana Halla R,E 09:00-11:00 C 402 21.04.2015 09:00-11:00 C 402 Miranda Halili
EE 232 Elektroteknike 2 3/1 Alketa Hasanaj R,E 09:30-11:00 C 106 23.04.2015 09:30-11:00 C 106 Anila Ismailaj
EE 231 Elektronike Industriale 3/1 Alketa Hasanaj H,M 09:30-11:00 C 106 22.04.2015 09:30-11:00 C 106 Oriana Halla
EE 240 Sisteme dhe Sinjale 3/2 Miranda Halili H,M 08:00-09:30 C 106 20.04.2015 08:00-09:30 C 106 Alketa Hasanaj
EE 348 Bazat e automatikes 2 3/2 Eduart Serdari H,M, E 11:00-12:00 C 106 16.04.2015 10:00-11:00 C 301 Ilber Puci
EE 350 Automatet Logjik te Programueshem 3/1 Anila Ismailaj R,E 11:00 – 12:30 C 106 23.04.2015 11:00 – 12:30 C 106 Miranda Halili
EE 370 Teknika e Sigurimit 2/2 Ilber Puci H,M 12:00 – 13:00 C 106 15.04.2015 12:00 – 13:00 C 106 Eduart Serdari
EE 337 Matje Elektrike 3/1 Ilber Puci R,E 14:00-15:30 C 106 21.04.2015 14:00-15:30 C 106 Eduart Serdari
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 11:00-12:30 C 105 16.04.2015 11:00-12:30 C 105 Ilber Puci
EE 240 Sisteme dhe Sinjale 3/2 INFORMATIK Miranda Halili H,M 14:00-15:30 C 306 20.04.2015 14:00-15:30 C 306 Anila Ismailaj
EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 11:00-12:30 C 105 23.04.2015 11:00-12:30 C 105 Alketa Hasanaj
EGR 240 Elektronika Analoge 3/1 Dritan Spahiu P 10:00-13:00 C 102 24.04.2015 10:00-13:00 C 102 Astrit Denaj
DEPARTAMENTI I FIZIKES
FIZ 152 Fizike 2 Astrit Denaj R,E 12:30-14:00 C 100 23.04.2015 12:30-14:00 C 101 Astrit Denaj
FIZ 152 Fizike 2 Valbona Tahiri R,E 12:30-14:00 C 101 21.04.2015 12:30-14:00 C 101 Valbona Tahiri
FIZ 152 Fizike 2 Veledin Cako H,M,P 14:00 – 15:00 C 100 22.04.2015 14:00 – 15:00 C 100 Veledin Cako
FIZ 152 Fizike 2 Silvana Mico H,M,P 13:00 – 14:00 C 101 22.04.2015 13:00 – 14:00 C 101 Silvana Mico
FIZ 281 Elektromagnetizem Bilal Shkurtaj H,R 13:00-14:30 C 305 14.04.2015 13:00-14:30 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte Veledin Cako M 08:00 – 09:30 C 403 16.04.2015 08:00 – 09:30 C 403 Veledin Cako
FIZ 304 Astrofizike Emilia Caci R,E 08:00 – 09:30 C 403 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 403 Emilia Caci
FIZ 371 Fizike Moderne 2 Jorgo Mandili R,P 10:30 – 12:00 C 403 21.04.2015 10:30 – 12:00 C 403 Jorgo Mandili
FIZ 340 Fizike e Trupit te Ngurte Veledin Cako M 08:00 – 09:30 C 403 15.04.2015 08:00 – 09:30 C 403 Veledin Cako
FIZ 304 Astrofizike Emilia Caci R,E 08:00 – 09:30 C 403 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 403 Emilia Caci
DEPARTAMENTI I KIMISE
FIZ 304 Astrofizikë Emilia Caci R,E 08:00 – 09:30 C 403 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 403 Emilia Caci
KIM 256 Kimi Organike 2 Sonila Kane H,M 09:00-10.30 C 103 20.04.2015 09:00-10.30 C 103 Sonila Kane
KIM 249 Kimi Analitike 2 Flora Qarri R,E 11:30 – 13:00 C 310 23.04.2015 11:30 – 13:00 C 310 Flora Qarri
KIM 271 Kimi Fizike 2 Marinela Muco R,E 10:00 – 11:30 C 310 16.04.2015 10:00 – 11:30 C 310 Marinela Muco
KIM 275 Struktura e Lëndës Staf H,M 10:00 – 11:30 C 103 21.04.2015 10:00 – 11:30 C 103 Valbona Tahiri
KIM 349 Statistika në Kiminë Analitike Pranvera Lazo P 11:00 – 13:00 C 310 17.04.2015 11:00 – 13:00 C 310 Pranvera Lazo
KIM 355 Analizë Organike Elda Marku E 08:00 – 10:00 C 103 16.04.2015 08:00 – 10:00 C 103 Elda Marku
KIM 348 Kimi Mjedisi Pranvera Lazo P 08:00 – 11:00 C310 24.04.2015 08:00 – 11:00 C310 Pranvera Lazo
DEPARTAMENTI I ING. MEKANIKE DHE NAVALE
MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike Pellumb Cacaj R,E 14:00-15:30 C 101 14.04.2015 14:00-15:30 C 101 Pellumb Cacaj
MEK 261 Mekanike e Materialeve Mira Shehu P 13:00-16:00 C 105 21.04.2015 16:00-17.30 C 102 Mira Shehu
NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa R,E 08:00 – 09:00 C 407 23.04.2015 08:00 – 09:00 C 407 Kristofor Lapa
MEK 372 Teknologjia e Materialeve Luljeta Gusha R,E 11:00 – 12:30 C 404 16.04.2015 11:00 – 12:30 C 404 Luljeta Gusha
MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike Djana Ilia H,M,P 09:00 – 10:00 C 404 22.04.2015 09:00 – 10:00 C 404 Djana Ilia
MEK 386 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia H,M 10:00 – 11:00 C 404 20.04.2015 10:00 – 11:00 C 404 Djana Ilia
NAV 330 Sistemet Energjitike Detare Harilla Rexho M,P 08:00-09:00 C 404 22.04.2015 08:00-09:00 C 404 Harilla Rexho
NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes Harilla Rexho R,E 10:00-11:00 C 301 14.04.2015 10:00-11:00 C 301 Harilla Rexho
NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije Djana Ilia M,P 13:00 – 14:00 C 404 17.04.2015 13:00 – 14:00 C 404 Djana Ilia
NAV 370 Projektim Anije Blenard Xhaferaj M,P 11:00-12:00 C 202 24.04.2015 11:00-12:00 C 202 Blenard Xhaferaj
NAV 223 Teori Anije Blenard Xhaferi R,E 08:00 – 09:30 C 202 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 202 Blenard Xhaferaj
MEK 251 Termodinamika e Aplikuar 2/1 Pellumb Cacaj H,M 14:00-15:00 C 102 15.04.2015 14:00-15:00 C 102 Pellumb Cacaj
ECN 281 Bazat ne Ekonomiks Florjan Miti H,M,P 12:00 – 13:00 A 407 24.04.2015 12:00 – 13:00 A 407 Florjan Miti
DEPARTAMENTI I MATEMATIKES
MAT 155 Kalkulus 2 Anila Duka R,E 11:00-12:30 C 100 21.04.2015 11:00-12:30 C 100 Anila Duka
MAT 155 Kalkulus 2 Arjola Sinanaj R,E 11:00-12:30 C 101 21.04.2015 11:00-12:30 C 101 Arjola Sinanaj
MAT 155 Kalkulus 2 Aida Maraj H,M,P 12:00 – 13:00 C 100 24.04.2015 12:00 – 13:00 C 100 Aida Maraj
MAT 155 Kalkulus 2 Elda Lamce H,M,P 12:00 – 13:00 C 101 24.04.2015 12:00 – 13:00 C 101 Elda Lamce
MAT 175 Algjeber Lineare Ndricim Sadikaj H, M, P 13:00-14:00 C 100 15.04.2015 13:00-14:00 C 100 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Anila Duka H, M, P 08:00-09:00 C 100 17.04.2015 08:00-09:00 C 100 Anila Duka
MAT 170 Gjeometri Orgest Zaka R 14:00-17:00 C 100 21.04.2015 14:00-17:00 C 100 Orgest Zaka
MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 Artion Kashuri H,M,P 10:00-11:00 C 100 17.04.2015 10:00-11:00 C 100 Artion Kashuri
MAT 251 Analize Reale 2 Niko Kaso E 15:30 – 18:30 C 407 16.04.2015 15:30 – 18:30 C 407 Niko Kaso
MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 Niko Kaso P 16:00-19:00 C 407 24.04.2015 16:00-19:00 C 407 Niko Kaso
MAT 290 Topologji Arben Baushi R,E 14:00-15:30 C 404 21.04.2015 14:00-15:30 C 404 Arben Baushi
MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 Orgest Zaka H,M 15:00-16:30 C 303 15.04.2015 15:00-16:30 C 303 Orgest Zaka
MAT 330 Analize Komplekse Anila Duka R,E 12:30-14:00 C 407 23.04.2015 12:30-14:00 C 407 Anila Duka
MAT 361 Analize Numerike Artion Kashuri R,E 14:00-15:30 C 407 21.04.2015 14:00-15:30 C 407 Artion Kashuri
STAT 263 Statistike e Aplikuar 1 Miftar Ramosaco H,M 13:00-14:00 C 202 22.04.2015 13:00-14:00 C 202 Miftar Ramosaco
MTH 221 Matematike – Financiare Rozana Liko R,E 14:00-15:30 C 202 16.04.2015 14:00-15:30 C 202 Rozana Liko
MTH 340 Modelimi i te Ardhurave Fikse Fjona Zeneli H,M 14:00-15:30 C 202 20.04.2015 14:00-15:30 C 202 Fjona Zeneli
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE
DET 121 Hartografi Lundrimore Agron Duka R,E 08:00 – 09:30 C 303 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 303 Agron Duka
DET 221 Drejtim Anije Gjergji Toska H,M 09:30 – 11:00 C 203 22.04.2015 09:30 – 11:00 C 203 Gjergji Toska
DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:30 C 203 24.04.2015 09:00-10:00 C 301 Suard Alizoti
DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale Gjergji Toska R,E 09:30 – 11:00 C 202 23.04.2015 09:30 – 11:00 C 202 Gjergji Toska
DET 321 Menaxhim Anije Agron Duka H,M 08:00 – 09:30 C 202 22.04.2015 08:00 – 09:30 C 202 Agron Duka
DET 322 E drejta Detare Ermal Xhelilaj R,E 08:00 – 09:30 C 203 21.04.2015 08:00 – 09:30 C 203 Ermal Xhelilaj
DET 324 Teknika dhe Menaxhimi i Peshkimit Shkelqim Sinanaj R,E 08:00 – 09:30 C 205 23.04.2015 08:00 – 09:30 C 205 Shkelqim Sinanaj
ANGLISHT dhe ITALISHT
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Cela H,M 09:30 – 11:00 C 101 17.04.2015 08:00 – 10:00 C 101 Evis Cela
ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti R,E 15:30-17:00 C 106 16.04.2015 15:30-17:00 C 106 Erida Prifti
ENGT 132 Anglisht 2 SILVANA KALEMI R,E 15:30-17:00 C 102 16.04.2015 15:30-17:00 C 102 SILVANA KALEMI
ENGT 132 Anglisht 2 Erida Prifti R,E 12:30-14:00 C 106 16.04.2015 12:30-14:00 C 106 Erida Prifti
ITAT 131 Italisht Bukuroshe Isufaj R,E 15:30-17:00 C 101 16.04.2015 15:30-17:00 C 101 Bukuroshe Isufi