08
QER
2015

ORARI I PROVIMEVE FINALE – Sezoni akademik – Vjeshtë 2014

LEKSIONE PROVIMI FINAL VJESHTE 2014
KODI LENDA PEDAGOGU DITA ORA SALLA DATA ORA SALLA PEDAGOGET

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

BIO 163 Biologji Qelizore Blerta Laze H,M,P 08:00-09:00 C 102 17.02.2015 11:00-12:30 C 101, C 102 Blerta Laze
BIO 241 Anatomi e Njeriut Oresta Saliaj H,M 09:30-11:00 C 105 17.02.2015 12:30-14:00 C 101 Oresta Saliaj
BIO 232 Biokimi Arta Lugaj H,M 08:00-09:30 C 105 23.02.2015 11:00-12:30 C 101 Arta Lugaj
BIO 262 Histologji Aurora Bakaj R,E 09:30-11:00 C 105 27.02.2015 09:30-11:00 C 101 Aurora Bakaj
BIO 365 Fiziologji Shtazore Arta Lugaj R,E 08:00-09:30 C 106 27.02.2015 09:30-11:00 C 105, C 106 Arta Lugaj
BIO 312 Gjenetike Blerta Laze H,M 10:00-11:30 C 411 16.02.2015 11:00-12:30 C 105, C 106 Blerta Laze
BIO 361 Bazat e Ekologjise Hajdar Kicaj R,E 12:30-14:00 C 106 23.02.2015 12:30-14:00 C 105, C 106 Hajdar Kicaj
BIO 375 Anatomi e Krahasuar Enerit Sacdanaku H,M 08:00-09:00 C 106 25.02.2015 09:30-11:00 C 105, C 106 Enerit Sacdanaku
BIO 370 Hidrobiologji Sajmir Beqiraj P 11:00-13:00 C 411 19.02.2015 09:30-11:00 C 105, C 106 Sajmir Beqiraj
BIO 210 Biologji Detare Sajmir Beqiraj P 11:00-13:00 C 411 19.02.2015 09:30-11:00 C 105, C 106 Sajmir Beqiraj

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

CS 131 Hyrje ne Programim Dorina Mino H, M, P 11:00-12:00 C 100 19.02.2015 08:00-09:30 C 100, C 105 Dorina Mino
CS 131 Hyrje ne Programim Dezdemona Gjylapi R,E 08:00-09:30 C 101 19.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Dezdemona Gjylapi
CS 131 Hyrje ne Programim Alma Bregaj R,E 08:00-09:30 C 100 19.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Alma Bregaj
CS 231 Programim ne C++ Eljona Proko H, M, P 09:00-10:00 C 100 20.02.2015 11:00-12:30 C 101 Eljona Proko
CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike Dorina Mino H, M, P 08:00-09:00 C 101 23.02.2015 11:00-12:30 C 102, C 105 Dorina Mino
CS 251 Programim Web Alma Bregaj H, M 13:00-14:00 C 100 26.02.2015 09:30-11:00 C 101 Alma Bregaj
CS 246 Telekomunikacion Anila Ismailaj R, E 14:00-15:00 C 106 20.02.2015 11:00-12:30 C 105 Anila Ismailaj
CS 322 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Besnik Memetaj H, M 13:00-14:00 C 106 16.02.2015 09:30-11:00 C 100, C 105 Besnik Memetaj
CS 345 Baza te Dhenash Alketa Hyso R, E 09:30-11:00 C 100 20.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Alketa Hyso
CS 370 Hyrje ne Inteligjence Roneda Mucaj H, M, P 08:00-09:00 C 100 27.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Roneda Mucaj
CS 337 Projektimi i Softuereve Eva Cipi R, E 14:00-15:30 C 102 24.02.2015 09:30-11:00 C 100, C 105 Eva Cipi
CS 378 Inxhinieria e Softuerit Besnik Memetaj H, M 11:00-12:30 C 306 24.02.2015 11:00-12:30 C 105, C 106 Besnik Memetaj

DEPARTAMENTI I ING.ELEKTRIKE

EGR 120 Grafika inxhinierike Oriana Halla H,M 11:00-12:30 C 402 18.02.2015 09:30-11:00 C 101 Oriana Halla
EGR 120 GRAFIKE INXHINIERIKE 2/2 Oriana Halla R,E 12:00-14:00 C 402 18.02.2015 09:30-11:00 C 102 Oriana Halla
EGR 220 Vizatim Teknik Oriana Halla H.M 09:00-10:00 C 101 17.02.2015 09:30-11:00 C 105, C 106 Oriana Halla
EGR 241 Bazat e Elektroteknikes Alketa Hasanaj H,M 15:30-17:00 C 101 23.02.2015 09:30-11:00 C101, C 102 Alketa Hasanaj
EE 230 Elektroteknike 1 Alketa Hasani R,E 11:00-12:30 C 101 26.02.2015 11:00-12:30 C 101 Alketa Hasani
EE 248 Bazat e Automatikes I Eduart Serdari H,M,P 11:00-12:00 C 101 19.02.2015 14:00-15:30 C 101 Eduart Serdari
EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria Eduart Serdari H,M,P 09:00-10:00 C 106 23.02.2015 12:30-14:00 C 101 Eduart Serdari
EE 361 Makina elektrike Ilber Puci R,E,R 11:00-12:00 C 106 20.02.2015 12:30-14:00 C 101 Ilber Puci
EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi I Inxhinierise Elektrike Ilber Puci H,H,M 11:00-12:00 C 203 17.02.2015 12:30-14:00 C 102 Ilber Puci
EE 345 Teknologjia e materialeve elektrike Alketa Hasani R,E 09:30-11:00 C 301 25.02.2015 11:00-12:30 C 101 Alketa Hasani
EE 375 Mekatronike Eduart Serdari M,P 14:00-15:30 C 404 20.02.2015 08:00-09:30 C 105 Eduart Serdari

DEPARTAMENTI I FIZIKES

FIZ 161 Fizike Astrit Denaj R,E 08:00-09:30 C 102 27.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Astrit Denaj
FIZ 151 Fizike 1 Astrit Denaj R,E 11:00-12:30 C 100 16.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Astrit Denaj
FIZ 151 Fizike 1 Valbona Tahiri H,M,P 12:00-13:00 C 100 16.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Valbona Tahiri
FIZ 151 Fizike 1 Veledin Cako H, M,P 14:00-15:00 C 100 16.02.2015 11:00-12:30 C 101, C 102 Veledin Cako
FIZ 151 Fizike 1 Silvana Mico R,E 09:30-11:00 C 101 16.02.2015 12:30-14:00 C 101, C 102 Silvana Mico
FIZ 231 Optika Jorgo Mandili R,E 10:00-11:30 C 403 16.02.2015 12:00-13:00 C403 Jorgo Mandili
FIZ 261 Mekanike Klasike Veledin Cako M 15:00-16:00 C 301 20.02.2015 12:00-13:00 C 403 Veledin Cako
FIZ 221 Termodinamike Bilal Shkurtaj H,M 11:00-12:30 C 305 26.02.2015 12:00-13:00 C 305 Bilal Shkurtaj
FIZ 370 Fizika Moderne 1 Valbona Tahiri R,E 11:30-13:00 C 403 25.02.2015 10:00-11:00 C 403 Valbona Tahiri
FIZ 342 Hyrje ne Fiziken Teorike Emili Caci H,M 08:00-09:30 C 403 16.02.2015 09:00-10:00 C 403 Emili Caci
FIZ 324 Fizike e Mjedisit Silvana Mico H,M 10:30-12:00 C 403 24.02.2015 10:00-11:00 C 403 Silvana Mico
FIZ 326 Fizike Mjeksore Emili Caci R,E 08:00-09:00 C 403 17.02.2015 09:00-10:00 C 403 Emili Caci

DEPARTAMENTI I KIMISE

KIM 255 Kimi Organike Sonila Kane R,E 08:00-09:30 C 105 20.02.2015 11:00-12:30 C 102 Sonila Kane
KIM 248 Kimi Analitike Flora Qarri R,E 13:00-14:30 C 103 17.02.2015 09:30-11:00 C 203 Flora Qarri
KIM 270 Kimi Fizike 1 Marinela Muco H,M 09:30-11:00 C 103 26.02.2015 09:30-11:00 C 203 Marinela Muco
KIM 360 Bazat e Teknologjise Kimike Petrit Kotori M,P 11:30 – 13:00 C 103 20.02.2015 09:30-11:00 C 203 Petrit Kotori
KIM 379 Metoda Instrumentale te Analizes Bilal Shkurtaj R,E 08:00-09:30 C 404 24.02.2015 09:30-11:00 C 203 Bilal Shkurtaj
KIM 361 Kimia dhe Teknologjia Ushqimore Sonila Kane H,M 08:00-09:30 C 103 17.02.2015 09:30-11:00 C 303 Sonila Kane
KIM 358 Metodat e Sintezes Organike Aurel Nuro H 09:00- 12:00 C 500 26.02.2015 09:30-11:00 C 202 Aurel Nuro
KIM 143 Kimi e Pergjithshme Flora Qarri R,E 09:30-11:00 C 102 19.02.2015 11:00-12:30 C 101, C 102 Flora Qarri
KIM 143 Kimi e Pergjithshme Petrit Kotori H,M,P 10.00-11.00 C 100 19.02.2015 12:30-14:00 C 101, C 102 Petrit Kotori

DEPARTAMENTI I ING. MEKANIKE DHE NAVALE

MEK 222 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha R,E 11:00-12:30 C 102 25.02.2015 09:30-11:00 C 101 Luljeta Gusha
MEK 208 Vizatim Inxhinierik Mira Shehu H,M 09:30 – 11:00 C 102 20.02.2015 12:30-14:00 C 102 Mira Shehu
MEK 231 Mekanike Fluide Kristofor Lapa R,E 09:30 – 11:00 C 101 28.02.2015 09:30-11:00 C 102 Kristofor Lapa
MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli Diana Bazini R,E 9:30 – 11:00 C 203 17.02.2015 11:00-12:30 C 106 Diana Bazini
MEK 356 Motorat me Djegie te Brendshme Pellumb Cacaj H,M 09:00 – 10:00 C 203 18.02.2015 11:00-12:30 C 105 Pellumb Cacaj
MEK 382 Projektim i Sistemeve Fluidike dhe Termike Pellumb Cacaj H,M 10:00- 11:00 C 203 23.02.2018 11:00-12:30 C 106 Pellumb Cacaj
NAV 320 Konstruksione Navale 1 Luljeta Gusha H,M,P 11:00-12:00 C 303 17.02.2015 09:30-11:00 C 202 Luljeta Gusha
NAV 340 Hidrodinamika e Anijes Blenard Xhaferaj H,M,P 08:00 – 09:00 C 203 18.02.2015 11:00-12:30 C 202 Blenard Xhaferaj
NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve Blenard Xhaferaj R,E 14:00-15:00 C 201 23.02.2018 11:00-12:30 C 202 Blenard Xhaferaj

DEPARTAMENTI I MATEMATIKES

MAT 154 Kalkulus 1 Anila Duka H,M,P 11:00-12:00 C 102 24.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Anila Duka
MAT 154 Kalkulus 1 Arben Baushi R,E 12:30-14:00 C 100 24.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Arben Baushi
MAT 154 Kalkulus 1 Ndricim Sadikaj R,E 12:30-14:00 C 101 24.02.2015 11:00-12:30 C 101, C 102 Ndricim Sadikaj
MAT 154 Kalkulus 1 Anila Duka H, M,P 15:00-16:00 C 100 24.02.2015 12:30-14:00 C 101, C 102 Anila Duka
MAT 154 Kalkulus 1 Ndricim Sadikaj R,E 14:00-15:30 C 100 24.02.2015 14:00-15:30 C 101, C 102 Ndricim Sadikaj
MAT 175 Algjeber Lineare Elektrike Anila Duka H,M,P 12:00-13:00 C 101 23.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Anila Duka
MAT 226 Probabilitet dhe Statistike Rozana Liko R, E 12:30-14:00 C102 17.02.2015 08:00-09:30 C 101, C 102 Rozana Liko
MAT 226 Probabilitet dhe Statistike Orgeta Gjermeni R, E 15:30-17:00 C101 17.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Orgeta Gjermeni
MAT 250 Analize Reale 1 Rozana Liko H,M,P 08:00-09:00 C 404 23.02.2015 11:00-12:30 C 404 Rozana Liko
MAT 254 Kalkulus 3 Artion Kashuri R, E 14:00-15:00 C 101 20.02.2015 09:30-11:00 C 101, C 102 Artion Kashuri
MAT 263 Matematike Diskrete Orgeta Gjermeni M,P 11:00-12:30 C 407 25.02.2015 11:00-12:30 C 404 Orgeta Gjermeni
MAT 340 Kombinatorike Orgest Zaka H,R 13:00-14:00 C 301 16.02.2015 11:00-12:30 C 404 Orgest Zaka
MAT 370 Algjeber Abstrakte 2 Orgest Zaka H,R/M 15:00-16:00 C 202 18.02.2015 11:00-12:30 C 404 Orgest Zaka
MAT 375 Ekuacione Diferenciale 2 Artion Kashuri H,P/M 08:00-09:00 C 303 20.02.2015 11:00-12:30 C 404 Artion Kashuri
MAT 387 Hyrje ne Teori Numrash Niko Kaso P 09:00-11:00 C 203 23.02.2015 12:30-14:00 C 404 Niko Kaso
MAT 390 Teori Kodesh Niko Kaso E,P 14:00-15:30 C 301 25.02.2015 12:30-14:00 C 404 Niko Kaso
MTH 322 Llogaritje dhe Simulime ne Finance Fjona Zeneli H/M 14:00-15:30 C 203 26.02.2015 11:00-12:30 C 404 Fjona Zeneli

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE

DET 132 Historia e Artit Detar Suard Alizoti H,M 08:00 – 09:00 C 301 26.02.2015 09:30-11:00 C 306 Suard Alizoti
DET 213 Lundrim Bregdetar Agron Duka H,M,P 08:00 – 09:00 C 202 17.02.2015 09:30-11:00 C 306 Agron Duka
DET 211 Standartet e Sigurise Detare Ermal Xhelilaj R,E 08:00 – 09:30 C 202 20.02.2015 09:30-11:00 C 306 Ermal Xhelilaj
DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi Suard Alizoti H,M,P 10:00 – 11:00 C 202 23.02.2015 12:30-14:00 C 306 Suard Alizoti
DET 215 Bazat e Njohjes se Anijes Gjergji Toska R,E 12:30 – 14:00 C 202 27.02.2015 09:30-11:00 C 306 Gjergji Toska
DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar ShkelqimSinanaj R,E 08:00 – 09:30 C 203 17.02.2015 11:00-12:30 C 105 Shkelqim Sinanaj
DET 312 Astronomia Detare GjergjiToska H,M 13:00 – 14:30 C 202 19.02.2015 11:00-12:30 C 105 Gjergji Toska
DET 314 Radiokomunikim Detar Suard Alizoti R,E 14:00 – 15:30 C 203 23.02.2015 09:30-11:00 C 105 Suard Alizoti
DET 311 Navigacion Elektronik Agron Duka H,M,P 11:00 – 12:00 C 301 28.02.2015 09:30-11:00 C 105 Agron Duka

ANGLISHT dhe ITALISHT

ENGT 131 Anglisht 1 Evis Celo H, M, P 16:00 – 17:00 C 102 27.02.2015 12:30-14:00 C 101, C 105 Evis Celo
ENGT 131 Anglisht 1 Evis Celo H, M, P 14:00 – 15:00 C 102 27.02.2015 14:00-15:30 C 102, C 106 Evis Celo
ENGT 131 Anglisht 1 Erida Prifti H, M, P 16:00 – 17:00 C 105 27.02.2015 12:30-14:00 C 101, C 105 Erida Prifti
ENGT 131 Anglisht 1 Adriatik Malaj R,E 15:30 – 17:00 C 102 27.02.2015 14:00-15:30 C 102, C 106 Adriatik Malaj
ITAT 131 Italisht Bukuroshe Isufaj H,M,P 14:00 – 15:00 C 106 27.02.2015 15:30-17:00 C 101, C 105 Bukuroshe Isufaj