08
QER
2015

PARAPROVIMI I – Sezoni Akademik – Bachelor – Pranverë 2015

Departamenti i Biznesit
Nr. Leksione Provimi i pjesshëm Pranverë 2015
Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 09:30-11:00 A 407 E.Bazini 23.04.2015 E 14:00-15:30 406, 407
2 MKT 212 Kërkim Marketing R.E 11:00-12:30 A 301 E.Bazini 23.04.2015 E 15:30-17:00 A 301
3 MKT 110 Bazat e Marketingut R.E 08:00-09:30 A 301 Xh. Agaraj 23.04.2015 E 15:30-17:00 A 404, A 405
4 MKT 211 Drejtim Marketing R.E 09:30-11:00 A 301 Xh. Agaraj 23.04.2015 E 14:00-15:30 A 201
5 MKT 215 Marketing Shërbimesh H.M. 08:00-09:00 A 301 A. Ramaj 27.04.2015 H 14:00-15:30 A 101
6 MKT 314 Marketing Ndërkombëtar R.E 08:00-09:30 A 102 E. Kordha 23.04.2015 E 14:00-15:30 A 301
7 MKT 312 Promocion H.M.P 10:00-11:00 A 402 E. Pjero 20.04.2015 H 14:00-15:30 A 101
8 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 09:00-10:00 A 407 R. Hasanaj 27.04.2015 H 14:00-15:30 A 407
9 BIZ 140 Manaxhim Biznesi H.M.P 10:00-11:00 A 407 A.Hysi 28.04.2015 R 15:30-17:00 A 407
10 BIZ 230 Sjellje organizative R.E 11:00-12:30 A 407 D.Feimi 21.04.2015 R 14:00-15:30 A 405
11 BIZ 242 Manaxhim Burimesh Njerëzore H.M.P 08:00-09:00 A 407 I.Lipi 27.04.2015 H 14:00-15:30 A 408
12 BIZ 233 Sipërmarrje Manaxhim Biznesi i Vogël H.M.P 10:00-11:00 A 405 A.Dumi 20.04.2015 H 14:00-15:30 A 206
13 BIZ 343 Manaxhim Operacionesh R.E 08:00-09:30 A 407 A. Cipi 21.04.2015 R 14:00-15:30 A 207
14 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 09:30-11:00 A 204 E.Kordha 22.04.2015 M 17:00-18:30 A 101, A 102
15 BIZ 300 Sistemet e Informacionit në Ekonomi R.E 14:00-15:30 A 408 E.Kordha 23.04.2015 E 17:00-18:30 A 101, A 102
16 TUR 243 Ekonomiks Turizmi H.M.P 08:00-09:00 A 204 Z.Sinaj 20.04.2015 H 14:00-15:30 A 105
17 TUR 244 Pasuritë Kulturore për Operatorët Turistikë P 12:00-15.00 A 301 D.Nazaj 17.04.2015 P 15:00-16:30 A 101
18 TUR 252 Ekonomi Ambienti dhe Turizëm i Qëndrueshëm R.E 9:30-11:00 A 103 Sh.Sinanaj 23.04.2015 E 14:00-15:30 A 103
19 MKT 332 Marketing Territori dhe Turizëm Ndërkombëtar R.E 12:30-14:00 A 105 Sh.Sinanaj 28.04.2015 R 14:00-15:30 A 105
20 TUR 365 Manaxhim Transporti R.E 09:30-11:00 A 105 R. Brokaj 21.04.2015 R 14:00-15:30 A 101
Departamenti i Ekonomiksit
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ECN 150 Hyrje në ekonomi H.M.P 11:00-12:00 A 408 E. Aliaj 28.04.2015 R 14:30-16:00 A 101
2 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P 09.00 – 10.00 A 206 K. Guga 27.04.2015 H 14:30-16:00 A 202, A 203
3 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P 09.00 – 10.00 A 205 I. Pulaj 20.04.2015 H 14:30-16:00 A 101, A 102
4 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P 10.00 – 11.00 A 206 I. Pulaj 22.04.2015 M 14:30-16:00 A 103, A 104
5 ECN 170 Mikroekonomi R.E 09.30 – 11.00 A 205 L. Alikaj 22.04.2015 M 14:30-16:00 A 206
6 ECN 170 Mikroekonomi H.M.P 10.00 – 11.00 A 408 E. Cakrani 20.04.2015 H 14:30-16:00 A 401, A 402
7 ECN 170 Mikroekonomi R.E 08.00 – 09.30 A 408 M. Veliu 21.04.2015 R 16:00-17:30 A 205, A 206
8 ECN 273 Ekonomiks Menaxherial H.M.P 08.00 – 09.00 A 408 M. Veliu 24.04.2015 P 16:00-17:30 A 205, A 206
9 ECN 274 Ekonomiks i punës R.E 08.00 – 09.00 A 206 F. Zeneli 17.04.2015 P 14:30-16:00 A 301
10 ECN 328 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi H.M 12:00-13:00 A 206 E.Malaj 27.04.2015 H 14:00-15:30 A 301
11 ECN 370 Ekonometri R.E 11.00 – 12.30 A 206 F. Zeneli 17.04.2015 P 13:00-14:30 A 202, A 203
12 ECN 370 Ekonometri H.M.P 11.00 – 12.00 A 407 F. Miti 22.04.2015 M 14:30-16:00 A 405, A 406
13 ECN 373 Ekonomiks Ndërkombëtar H.M.P 09.00 – 10.00 A 402 E. Cakrani 17.04.2015 P 14:30-16:00 A 204
14 ECN 374 Ekonomiks Financiar R.E 11.00 – 12.30 A 401 L. Alikaj 21.04.2015 R 14:30-16:00 A 201
15 ECN 379 Ekonomiks i Integrimit Europian R.E 11.00 – 12.30 A 408 F. Miti 21.04.2015 R 14:30-16:00 A 202
Departamenti i Financës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 9.00-10.00 A 408 M. Petanaj 17.04.2015 P 14:00-15:30 A 403
2 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 08.00 -09.30 A 207 B. Sulejmani 16.04.2015 E 14:00-15:30 A 403, A 402
3 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 09.30 -11.00 A 207 B. Sulejmani 16.04.2015 E 15:30-17:00 A 403, A 402
4 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit H,M,P 10.00 – 11.00 A 207 V. Gjini 17.04.2015 P 15:30-17:00 A 403
5 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 11.00-12.30 A 207 G. Dede 16.04.2015 E 14:00-15:30 A 407, A 408
6 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 12.30 -14.00 A 207 G. Dede 16.04.2015 E 15:30-17:00 A 407, A 408
7 FIN 210 Kontabilitet Financiar R,E 11.00 -12.30 A 403 F. Madani 28.04.2015 R 14:00-15:30 A 403, A 407
8 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 9.00-10.00 A 403 O. Muharremi 20.04.2015 H 14:00-15:30 A 403
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar H,M,P 08.00 – 09.00 A 207 M. Haxhiu 20.04.2015 H 14:00-15:30 A 405, A. 406
10 FIN 215 Institucionet Financiare R,E 08.00 – 09.30 A 403 A. Gjikaj 23.04.2015 E 08:00-09:30 A 403, A 402
11 FIN 215 Institucionet financiare H,M,P 11.00-12.00 A403 E. Pelari 22.04.2015 M 14:00-15:30 A 301
12 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 12.00-13.00 A403 E. Pelari 24.04.2015 P 14:00-15:30 A 403, A 402
13 FIN 219 Sistemet fiskale H,M,P 10.00-11.00 A 301 M. Petanaj 24.04.2015 P 15:30-17:00 A 402, A 403
14 FIN 220 Financa 2 R,E 09.30 -11.00 A 403 F. Madani 23.04.2015 E 15:30-17:00 A 407, A 408
15 FIN 220 Financa 2 H,M,P 9.00-10.00 A 207 Y. Sokoli 22.04.2015 M 14:00-15:30 A 403, A 402
16 FIN 312 Kontabilitet Kosto-Drejtimi H,M,P 15:00-16:00 A 207 L.Cakerri 24.04.2015 P 17:00-18:30 A 406, A 408
17 FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar H,M,P 08.00 – 09.00 A 403 B. Dervishi 24.04.2015 P 08:00-09:30 A 403
18 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 10.00-11.00 A 403 O. Muharremi 27.04.2015 H 11:00-12:30 A 403, A 407
20 FIN 317 Vendimet financiare te korporatave H,M,P 14.00 – 15.00 A 207 L. Cakerri 27.04.2015 H 14:00-15:30 A 207
21 FIN 322 Kontabilitet Drejtimi H,M,P 10.00-11.00 A 101 Y. Sokoli 24.04.2015 P 14:00-15:30 A 201
22 FIN 331 Analiza e Pasqyrave Financiare H,M,P 09.00 – 10.00 A 101 V. Gjini 20.04.2015 P 14:00-15:30 A 201
23 FIN 352 Auditim R,E 09.30 -11.00 A 408 A. Kafia 23.04.2015 E 14:00-15:30 A 105
Departamenti i Matematikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 206 L. Bezati 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 403
2 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 08:00-09:00 A 205 M. Ramosaço 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 207
3 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 11:00-12:00 A 206 L. Bezati 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 401, A 402
4 MTE 160 Matematike e zbatuar R.E 12:00-13:00 A 405 A. Baushi 21.04.2015 R 12:00-13:30 A 405
5 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 206 O. Gjermeni 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 406, A 408
6 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 12:00-13:00 A 408 R. Liko 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 203
7 MTE 160 Matematike e zbatuar H,M 13:00:14:00 A 408 A. Peçi 25.04.2015 SH 09:00-10:30 A 407
8 MTE 220 Statistike R,E 08:00-09.30 A 104 M. Ramosaço 25.04.2015 SH 10:30:12:00 A 401, A 402
9 MTE 220 Statistike R,E 09:30-11:00 A 104 N. Sadikaj 25.04.2015 SH 10:30-12:00 A 404, A 405
10 MTE 220 Statistike H,M,P 08:00-09:00 A 102 R. Liko 25.04.2015 SH 10:30-12:00 A 408
Deparatamenti i Gjuhëve të huaja
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 ENG 230 Gjuhe e huaj: anglisht R,E 12:00-13:00 A 201 K.Hyso 16.04.2015 E 17:00-18:30 A 406, A 408
2 ENG 230 Ghuje e huaj: anglisht R.E 13:00-14:00 A205 K.Hyso 16.04.2015 E 17:00-18:30 A 406, A 408
3 IT 230 Gjuhe e huaj : Italisht R.E 11:00-12:00 A102 B.Isufaj 16.04.2015 E 17:00-18:30 A 401
4 IT 230 Gjuhe e huaj: italisht R.E 12:00-13:00 A102 A. Lucaj 16.04.2015 E 17:00-18:30 A 402
5 GER 230 Gjuhe e huaj : Gjermanisht H.M 08:00-09:00 A 103 A.Gjika 16.04.2015 E 15:30-17:00 A 103
Departamenti i Informatikës
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 CSE 130 Teknologji Informacioni H.M.P 14:00-15:00 A 206 F.Sota 24.04.2015 P 15:30-17:00 A 404, A 405
2 CSE 130 Teknologji Informacioni R,E 12:30-14:00 A 206 R.Muco 24.04.2015 P 15:30-17:00 A 406, A 408
3 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi H,M 11:00-12:00 A 205 D.Mino 17.04.2015 P 11:00-12:00 A 205
4 CSE 290 Sistemet e Informacionit ne Ekonomi R.E 12:00-13:00 A 205 F.Sota 21.04.2015 R 12:00-13:00 A 205
Departamenti i Drejtësisë
Leksione Provimet
Nr. Kodi Lënda Dita Ora Salla Pedagogu Data Dita Ora Salla
1 DRE 260 Legjislacion Tregtar R,E 11:00-12:30 A 104 B.Halilaj 24.04.2015 P 14:00-15:30 A 201
2 DRE 250 E Drejte Biznesi R,E 12:30-14:00 A 104 S.Mecaj 24.04.2015 P 14:00-15:30 A 202
3 DRE 270 Legjislacion turizmi H,M 10:00-11:00 A 204 U.Veizaj 24.04.2015 P 14:00-15:30 A 203