08
QER
2015

Vjeshte 2014- Studime të Ciklit të Parë Part-Time (Bachelor Administrim Biznesi – Data: 09.02.2015)

Administrim Biznesi Viti 2 Part Time

Kodi Lenda Data Dita Ora Salla Pedagogu
MTE 160 Matematike e Zbatuar 27.02.2015 P 16:00-18:00 A 105 Arianit Hysi
MTE 220 Statistike 22.02.2015 D 09.00 – 11.00 A 105 Arianit Hysi
ECN 170 Mikroekonomi 26.02.2015 E 16:00-18:00 A 105 F.Zeneli
FIN 110 Parimet e kontabilitetit 28.02.2015 S 09.00 – 11.00 A 105 G. Dede

Administrim Biznesi Viti 3 Part-Time

Kodi Lenda Data Dita Ora Salla Pedagogu
BIZ 236 Marredheniet e Punes 20.02.2015 P 16:00-18:00 A 104 E. Pulaj
BIZ 233 Sipermarrje Manaxhim Biznesi I Vogel 24.02.2015 R 16:00-18:00 A 104 A. Dumi
MTE 220 Statistike 22.02.2015 D 09.00 – 11.00 A 104 Arianit Hysi
FIN 210 Kontabilitet Financiar 28.01.2015 S 10.00 – 12.00 A 104 O. Muharremi

Zv.Dekan

Shkëlqim B. SINANAJ