08
QER
2015

SEZONI VJESHTE 2014 – KALENDARI I PROVIMEVE FINALE – MASTER (Data: 09.02.2015)

Master Profesional Administrim Publik

Kodi Lënda Kredite Pedagogu Data Dita 0ra Salla
FIN 426 Financat e Qeverisjes Vendore 6 Y. Sokoli 26.02.2015 E 10:00-12:00 A 407
BIZ 516 Vleresimi i Politikave Publike 4 R. Hasanaj 16.02.2015 H 14:00-16:00 A 105
BIZ 517  Lidershipi 4 D. Feimi 16.02.2015 H 1600-18:00 A 105
BIZ 582 PRAKTIKA 8 A. Çipi 23.02.2015 H 09:00-11:00 A 105

Orari MS ne Finance, viti II

Kodi Lënda Kredite Pedagogu Data Dita 0ra Salla
ECN 555 Ekonometri e Avancuar 8 V. Malaj 22.02.2015 D 09:00-11:00 A 407
FIN 515 Analiza e pasqyrave financiare 8 V. Gjini 25.02.2015 M 14:00-16:00 A 407
MKT 415 Marketing i produkteve financiare 9 E. Bazini 27.02.2016 P 14:00-16:00 A 407

Orari i MP ne Finance, viti II

Kodi Lënda Kredite Pedagogu Data Dita 0ra Salla
FIN 442 Kontabilitet i Avancuar 6 F. Madani 20.02.2015 P 14:00-16:00 A 407
FIN 505 Praktika 10 O. Muharremi 27.02.2015 P 14:00-16:00 A 407

Orari i MP ne Kontabilitet, viti II

Kodi Lënda Kredite Pedagogu Data Dita 0ra Salla
FIN 442 Kontabilitet i Avancuar 6 F. Madani 20.02.2015 P 14:00-16:00 A 407
FIN 555 Praktika Profesionale 10 M.Petanaj 27.02.2015 P 14:00-16:00 A 407

Zv.Dekan

Shkëlqim B. SINANAJ