27
MAR
2015

Konferencë me temë sociale

Në datën 2 Prill, ora 10:00 Fondacioni”Autizmi Flet Shqip” në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali’ Vlorë  pranë sallës “Rilindja” komunikon me ne për një problem madhor që ka mbërthyer shoqërinë, për fëmijët e prekur nga çrregullimet e spektrit autik ose CSA.

Le të zbulojme së bashku potencialet e fëmijve autikë , për t’u dhënë një shans  integrimi brenda mundësive . Vetëm kështu mund të dëgjojme fjalën e tyre. Pjesëmarës do të jenë studentë nga të gjitha fakultetet,  stafi akademik dhe jo akademik.