27
MAR
2015

Ftesë për kuotim: ‘Harmonizimi dhe Modernizimi i Arsimit Detar’

Ftesë për kuotim : “Harmonizimi dhe Modernizimi  i Arsimit Detar në Malin e Zi dhe Shqipëri -Projekti  MARED”

Ju lutemi që të shfletoni materialet e mëposhtme që të jeni në dijeni rreth këtij projekti dhe këtij granti.

1. Shqip

a. Ftesë për ofertë
b. Marrëveshje partneriteti

2. English

a. Guidelines related to grant
b. Invitation for quation
c. Costs related to project