24
MAR
2015

Njoftim për studentët

Njoftohen të gjithë studentët që përfitojnë në tarifat e pagesës nga statusi i invalidit dhe që kanë rinovuar dokumentat e Komisionit Mjekësor të paraqiten pranë Zyrës së Studentit, për plotësimin e dosjes së tyre.
Zyra e Studentit